• statek, -tku m. poněk. zast. jmění, majetek (movitý i nemovitý). Od pradávných dob byl Kostelec statkem koruny české. Jan. [Panstvo] zboží vdov a sirotkův za svatý, sobě od boha svěřený statek považuje. Stroup. Zakládá si na statcích Prav. Čapkovi pobráno prý toho dne statku za pět tisíc zlatých. Pal. Do rvanic se pouští a cizí statek si přivlastňuje. Prav. V outerý měli jsme svatbu, včera nám přivezli můj [nevěstin] statek výbavu. Zákr. Dostal jsem za květiny dvě zlatky, to je můj statek. Kosm. Byliť jsme vítězi, a život i statky jsme prohráli. Tyl. Rozjímal o pomíjejícnosti pozemských statků. Dibl. Mnoho statků vezdejších kromě cihličky a jehel neměl. Jir. Byl vždy hotov, odvážiti se za svobodu všeho až do těch hrdel a statků. Lier. Práv., nár. hosp. prostředek, kterým můžeme ukojovati lidské potřeby; statek hmotný, veřejný a j. D větší selská usedlost, větší hospodářství; selské stavení; (obyč. pl.) statky pozemkový majetek velké rozlohy. Zemanův „grunt“ byl tak zpola dvorec a zpola statek. Třeb. Bývalý zdejší pomocník přiženil se do selského statku. Tyl. Moje maminka byla ze statku. R. Svob. Oliva seděl dvorem na jednom z nejlepších statkův. Šmil. [U Trenčína] měl bratrovce na rodinném, zemanském statku. Jir. Vedle našeho statku bydlela vdova Novotná, v malé chaloupce. Něm. Ode dneška jsi paní mého statku Liběnic. Tyl. Svlekl vojenskou uniformu a zajel na své statky. Jir. po rozsáhlých statcích Opočenských a Smiřických vytloukli [prušáci] každý kout. Ehrenb. Leží tam i jeho rodové statky Benešov a Kamenice nad Lipou. Šus. Hosp. usedlost, hospodářství ve výměře asi 5—20 ha. Veř. spr. školní statek. D statky, -tků pl. (duševní, kulturní a p.) hodnoty. Boje národův za statky duševní (svobodu a volnosť u vývinu národním) jsou zde pojmuty co souvislý celek. Špind. Jediný G. Pfleger Moravský patří z těchto tehdy módních spisovatelů, kteří většinou přežili svůj význam, k živým statkům literárním. Arne N. V politice vizme jejich [Angličanů] snahu, důsledně a přirozeně domáhati se politických statkův. Durd. Ženské vnady a panská přízeň jsou statky nestálé. Olb. D statek, -tku dial. dobytek. Těžko mne Pánbůh navštěvuje — statek mi béře. Preis. To pastýř žene statek domů! Mah. Všechen domácí statek žral mu z ruky. Herb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 639 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 639