• statistika, -y f. číselné zaznamenání a zkoumání souhrnných, hromadných jevů; věda zjišťující číselně soustavným pozorováním hospodářské, sociální a j. jevy ve státě a společnosti; zkoumající jejich příčiny a stanovící důsledky. Provedl jsem jednou statistiku v řadě úřadů a institucí. Mach. Napadlo mu číslo to ze statistiky, která tvrdí, že na jednoho otce připadají čtyři potomci. Staš. Všecky ty statistiky o čtení u dětí, o oblibách, sklonech jsou hodně ilusorní. Lit. noviny. Statistika slov [ve verši Březinově] podle počtu slabik prozrazuje nadnormální počet slovních celků trojslabičných. Muk. Nákupní a prodejní statistiku má stará paní v malíčku. Sova. Studium úmrtnostní statistiky jest stíženo tím, že věkové rozvrstvení obyvatelstva jest ve městech zcela jiné než na venkově. Boh. Veř. spr. statistika hospodářská, sociální, kulturní, statistika mzdová, zemědělská, lesní, průmyslová a j. D Zast. nauka o státě a státním zřízení. Povzbuzoval ho Jungmann k sepsání statistiky české. Zel.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 167 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 167