• status, statu m. stav něčeho v jisté době. Celá římská říše a její status je i ve velikém štěstí i v neštěstí v nejvyšším nebezpečí. Pek. Hraniční status versailleský nabyl už trhliny. Brázda. D status (slang. štátus), -usu starší admin. stav osob, pořadník. Vzpomněl na slečnu Hortensii Pilnáčkovou, dívku přerozkošnou, snad z celého pensijního statusu rakouského nejroztomilejší. Čap. Ch. Rozdělení nejvyšších státních úřadů zemských ve dvě oddělení dle národností s oddělenými úřednickými statusy. Čes. pol. Vždyť jste nejstarší z revidentů, na prvním místě vedený v štátusu. Her. Mě mohou vylejt každé čtyry neděle, než mě vezmou definitivně do štátusu. Herrm. Lék. stav (nemocného); protokol s údaji o stavu pacientově. D status quo (gen. statu quo) stav věcí, států, zemí a p., jaký právě v daném okamžiku trvá Evropa hleděla s úžasem na nečekané divadlo; a číslo o statu quo vyloučeno z repertoiru koncertu velmocí. Dyk. Rigorosisté též v jazyku všemožně se snaží zachovati status quo proti vtírajícím se novotám. J. Malý. Status quo ante stav věcí, jaký byl dříve, předtím.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 44 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 44