• stipendium (vysl. sty-dy-), -ia n. podpora udělovaná veřejnými institucemi k účelům studijním, vzdělávacím. Vynikl nad své spolužáky, obdržel stipendium. Kosm. Opatřeno mu nějaké státní stipendium, aby mu byl umožněn pobyt v Paříži. Herrm. Roku 1865 byl vypsán konkurs na udělení stipendia pro umělce. Smet. Na ruské stipendium studoval v Moskvě. Hol.