• sto, -a n. čísl. (pl. dvě stě, tři sta) vyjadřující deset desítek. Kol katafalku plálo tři sta svic. Vrch. Jen ty obrovské šedé skály stály tu jako stály před dvěma sty lety. Jir. Jenom sto zlatých? To je málo peněz. Sab. Kupec ruský obětuje bez velkého přemýšlení sto tisíc na zvelebení zemské. Havl. Měl několik set nastřádaných a počítal, kolik ještě za rok přispoří. Šmil. Sedláci nebyli slepí, aby neviděli, že Hrabcovi to jde od tisíce ke stu čím dále hůře. Herb. A než by napočítal do sta, Helenka odstrojená hověla si v lůžku. V. Mrš. Dýmal o sto šest s velkou chutí. Šmil. Milion set hromů, to máme pudmistra! Herb. „Ten bude pajdat!“ „Sto pět!“ zazubil se Vojta, „sto pět!“ Ovčák skutečně a to velmi komicky napadal na jednu nohu. Mat. D Expr. (zpr. pl.) o neurčitém velikém množství. Na sta květin, jakýchž oko lidské ani nevidělo, skvělo se na zeleném trávníku. Něm. Div že se mu hlava nezatočila ze sta a sta kočárů. Jir. Sta otázek se vyrojilo ještě. Leg. Zdola zahřměl ze sta hrdel mohutný zpěv. Jir. Z jara z tajícího sněhu na sta potůčků a bystřin stéká. Čech. Labuťka by se byl raděj viděl sto sáhů pod zemí velmi daleko. Štol. Každý [z mladíků] měl nyní sto chutí dáti se s Jeníkem do pračky velikou chuť. Hál. Jen zas co je pravda, takové hospodyně není na sto honů široko daleko. Jah. Nejkrásnější ze všech na sto mil byla Alžběta. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 327 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 327