• stolec, -lce m. řidč. malý stůl. U stěn proti sobě stály dvě pryčny, po stranách okna dole při zdi nebarvené stolce se zásuvkami. Rais. Páni seděli za stolcem s hlavami svěšenými. Třeb. Voskovice hořely na stolcích v koutech i na stěnách. Jir. D Zast. sedadlo, stolice, židle. Sedí za varhanami na vysokém stolci, aby všem přes hlavy k oltáři viděl. Baar. Dle svého obyčeje posadivši se na nízký stolec k nohoum Ježíšovým, poslouchala tiše rozpravy mistra svého. Něm. D Kniž. sedadlo, křeslo, odkud někdo vládne, trůn a p. Byl slavný den, kdy dcera Krokova na zlatém stolci sedíc soudila o činech bohatýrských. Zey. Sedí [inkvisitor] na soudcovském svém stolci a pátrá svýma chladnýma, pichlavýma očima. Dyk. Žádáme před stolcem Vaší Císařské Milosti, aby zákon lásky k bližnímu i při nás velice ukřivděných Slovanech přiveden byl ve skutek. Čes. pol. Na stolec primatorský zase jednou zasedne muž evropsky myslící. V. Mrš. [Libuše] povolala stadického vladyku Přemysla na knížecí stolec od pluhu. Jir. Chci sestoupit se stolce věštího, chci prostou ženou být, jak jiné jsou. Zey. D Kniž. vláda, vladařská moc, vysoký úřad, hodnost. [Žižka] se domáhal královského stolce. Herrm. Nedělitelná moc stolce apoštolského vznáší se vůbec do výše stále vyšší nad zmatenou směsicí panství světských. Šus. Povznesen na biskupský stolec podporou královou, Ondřej vrátil se jako horlivý zastánce reformního programu církevního. Novot. [Radní] ode dávna touží po stolci primátorském v obci. Herb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 233 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 233