• století, n. (pl. též staletí) období jednoho sta let. V XVI. století vyšlo tiskem několik knížek prorockých o České zemi. Erb. Ještě v první polovici našeho století byla rovina před Peští písčitou. Jir. Národe můj! zapomeň na dvě století hanebné poníženosti! Havl. Nesla [budova] na sobě ráz několika různých století. Zey. Plodí [příroda] ve všech stoletích lidi schopné, aby byli velkými muži. Tille. Během staletí řádívaly v městě ohně i vody. Rais. Tam, kde trpěl člověk kdysi, po staletích trpí zas. Klášt.