• stopa, -y f. otisk chodidla nohy na zemi, znatelný n. zjistitelný zůstatek po takovém otisku, šlépěj. „Vidíte tam tu šlépěj?“ řekl zasněžený muž a ukazoval na nějakou stopu asi šest metrů od kraje silnice. K. Čap. Spláchne déšť a setře vítr stopy kroků mých. Mácha. Scházel se schodů, vytlačuje svými mokrými botami stopy své po schodech. Havl. Jičínská pátračka nasadila do stopy služebního psa a ten sledoval stopu pachatelovu. Nár. p. Pes čenichá, má již stopu, chce štěkati. Prav. Ráno pak viděti na louce přečetné stopy koňských kopyt. Jir. A bylo vidět stopy, jak od psí nohy. Erb. Mysl. otisky spárů n. prstů lovné zvěře v měkké půdě n. na sněhu, podle nichž se určuje druh a velikost zvěře. D Dial. a zast. chodidlo. Punčochy v tetčiných botách nemají stop. Na stopy už nezbylo příze. Glaz. Kočičí stopou pohladit mladého krále, zalichotit se mu tlapou. Jir. D vůbec sled, znamení po něčí cestě, po někom n. něčem. Ohněm a krví červenaly se stopy jeho, kady byl s velikými houfy svých Němců a spojených s ním divokých Uhrů přitáhl [císař]. Tyl. Otec a matka radili se den co den, jak stopu zmizelého syna najíti. Zey. Ale věříte mi, že jsou [policisté] mi na stopě? Mach. Po pachateli nebylo stopy. Herb. Teď se půjdeme podívat po stopě zlého činu. Švan. Tatíček přišel její známosti na stopu. Preis. Slova jeho byla doopravdy míněna a vedla mne hned na stopu pravou. Zey. V treningu [krasobruslařů] má také pěkné držení a dobrou stopu Soukup. Lid. nov. Třebaže moderní vozy výborně drží stopu na silnici, přece na náledí nesmíte jezditi rychle. Lid. nov. Přen. Mladá literatura naše šla po stopách Vrchlického. Mach. D zbytek, zůstatek, znamení, památka po něčem. Viděla na cestě krvavé stopy ran Kristových. Něm. Tanečnice měly vytlačené stopy mastných ruk na zádech. Mach. Po každém soustu olízl nůž, aby na něm ani stopa mastnoty nezůstala. Lit. noviny. Důkladně omyla čelo a tváře od nejposlednější stopy pudru. Čap. Ch. Všude [na hradě] byly zřejmy stopy královské nádhery. Jir. V zářezech těch sloupů znamenal jsem stopy rudé a modré barvy. Jir. Za pět minut nebylo po párkách na talíři ani stopy. Šim. Její tvář pozbyla poslední stopy krásy. R. Svob. Ani nejmenší stopy jakési rozmrzelosti, tím méně hněvu nebylo lze spatřiti v obličeji mladého krále. Třeb. My po stopách dávné Etrurie bloudit budem. Zey. Rytířství, ač stopy jeho jsou starší než křesťanství, rozkvetlo neobyčejně krásně teprve ve středověku. Zey. Kronikář a archivář dbá, aby zůstala stopa po tom, co kladného bylo vykonáno. Rozhlas. U kněží neminul spor o monstrancí beze stopy. Jir. D Dial. cesta. Dostala se do hustého lesa, kde nebylo ani stopy ani světla. Něm. Nepouštěj se na vodu bez vesla a bez stopy do lesa. Baar. D někdejší délková míra, rovnající se přibližně délce lidského chodidla (31,6 cm). Je to Bor, téměř tři tisíce stop vysoký. Jir. Děcko pochová šest stop pod hřbitovní drn. A. Mrš. Byl muž vysoký dvanácte stop. John. Anglická stopa délka 30 48 cm. D Bot. stopy listové cevní svazky vstupující z listu do osy. Geom. stopa přímky průsečík přímky s rovinou (půdorysnou n. nárysnou). Metr. skupina slabik spojených v celek jedním přízvukem rytmickým, takt. Stopa přízvučná, časoměrná.