• stoupnouti dok. (vlastní silou) dostati se výše, vykročením vystoupiti výše. Kdo by si stoupl na hrob, vidí k Bišicům. Hál. Na hor témě stouply naše nohy, hleděli jsme lačně v šírý kraj. Dyk. D vůbec zaujmouti vyšší polohu, dostati se do výše. Na strmé stráni nad nimi stoupla tak zvaná zpívající raketa. Čap. Ch. Když slunce výše stouplo, spozorovala Eliška před sebou kraj hornatý. Vrch. Starému Vejnarovi stoupla hněvem krev do hlavy. Staš. Hermelínovi stoupne tato náhlá sláva trochu do hlavy. H. Jel. Prostě se opil, nápoj mu stoupl do hlavy. Vach. Má skočit přes potok anebo vykřiknout? Srdce mu stouplo do krku — nemůže. Čap. Ch. Odpověděla Baruška: Jsem hotova, otče; ale stoupla jí slza velká do obojího oka. Něm. D nabýti větší ceny, síly, intensity, významu; zvětšiti se, zvýšiti se. Pšenice stoupne o 20 pct. Čap. Jmění Ambrožů dle soukromých odhadů již dávno stouplo nad milion. Dur. V prvních týdnech prodej stoupl. Dur. Slečno, můj kurs stoupne dnešním dnem nejméně o padesát procent. Štol. Jarča stoupl v ceně. O jeho přízeň se začali ucházet i kolegové. Švan. Nastala honba po Mánesových obrazech. Mistr stoupl znamenitě v ceně. Kronb. Stoupl jsem teď ještě v jeho očích. Šim. Má-li stoupnouti kultura dětské četby, je třeba snížiti co nejvíce cenu dětské knihy. Lit. noviny. Význam škol stoupl. Rais. Tehdy, za prosincových bouří, stoupla jeho exaltovanost. Dyk. Horečka kolikrát klesla, tolikrát zase a ještě výše stoupla. Čap. Ch. D (nač, kam) nohou na něco vstoupiti, šlápnouti. Podlaha byla bělounká jako křída, člověk se skoro bál na ni stoupnouti. Svět. Jak stoupl na poslední schod, zaslechl za sebou šramot. Jir. Kamkoli stoupli, všude cítili suchý mech. Mácha. Bylo bahno, kam noha stoupla. Klost. Pavláta zamrazil len smích, jakoby byl náhle stoupl bosýma nohama na led. Merh. Dýka upadla na zem a slečna Blažena na ni stoupla. Lum. D zaujmouti nějaké místo stoje, postaviti se někam. Stoupla ke slečně Kristýně. Šim. Stoupl mezi dívku a mladého muže. Zey. Stoupnuvši si za pilíř dala se s Miladou čemusi do smíchu. V. Mrš. Jen tenkráte se zakabonil, stoupla-li si v neděli služka před zrcadlo, aby si šátek uvázala. Svět. D (na vlastních nohou) se vztyčiti, vzpřímiti. [Stařenka] stoupla si na suché nožky. Mrš. Nedávno nějak jsem na křivo stoupla, kotník mi otekl. Sum. Máňa stoupla na špičky, objetím naklonila jeho hlavu. Čap. Ch. Když provisor skončil [vyprávění] a stoupl si rovně, oddychl si stařec. R. Svob.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 238 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 238