• strouhati ned. vyráběti něco ze dřeva ořezáváním, obrušováním, ohlazováním pomocí nože, pořízu a pod. Hadam pilně řezal a strouhal, dlabal a maloval novou kolébku. Baar. Otec vrátil se k dědku a dále strouhal [bijáky cepů]. Hol. Od rána do večera z brslenu strouhali šťárátka na zuby. V. Mrš. Chodil do Němec strouhat šindele. Svět. Morák na lavici u kamen strouhal louče. Rais. Dal se do řezání, strouhání, klížení [klecí]. Svět. D upravovati povrch něčeho ořezáváním n. oškrabováním. Hořín [mluvil] strouhaje vrbové proutí na koše. Kram. Novináři, strouhejte tužky ořezávejte špičky. Nor. To ti povídám, že jsem ji měl rád, že bych se pro ni dal strouhat. Dur. Přen. Lazebník strouhá [břitvou] hřbet nemocnému kollegovi dře. Win. Les. zbavovati brusné dřevo zbytků kůry a lýka. Mysl. (o zvěři) tříti parohy o stromy. D (co s čeho) seškrabovati něco s něčeho. [Děti] vápno si strouhaly se zdí. Krás. D Zř. kositi. Dnes pokosíš a zítra už vidíš trávu znova růsti a za několik dní ji zase možno strouhati. Hol. D Dial. (o botách) tlačiti, dříti Kluk, jehož strouhaly boty a přece šel na pouť do Křtin, kotrcal, škruntal. Lid. nov. D (co) expr. hbitě něco dělati. Pan Pinkas se uklonil a šel strouhaje poklony. Kosm. Strouhal fiona a mluvil německy. Kosm. D drtiti, rozdrobovati, rozmělňovati oškrabováním n. struhadlem. Mladá žena strouhala housku na posypání knedlíků. Svob. Strouhala perník. Prav. Konopačka držíc v ruce dva kusy cukru strouhala nad misou jeden o druhý. Rais. Nebo se mu [nemocnému] dá strouhaný alabastr s vodou užívat. Něm. V cukrovaru už začali strouhat — tak se to u nás říká krouhat řepu. Eva. Pepš vrčel, jako když křen strouhá. Rais. Bylo jí nějak veseleji při tom pravidelném strouhání ostrých zoubků [hryzení myší pod podlahou]. Herrm. Vyplašili ho zrovna, když si strouhal tabák do své velké tabatěrky pro hosti drtil. Jir. „Hehe,“ smál se hlas za oponou, jako by strouhal drsný hlas. Herrm. Přen. Slyšíce, jak to venku na prací desce [valše] strouhá, chvátaly na zásep ozývá se, jako by strouhal. Rais. Dal Bartoňovi tvář ke tváři a strouhal jej strništěm vousů škrabal jako struhadlem. Hol. „Však jste ho [šátek] mohla nechat hned v kuchyni, Katynko,“ strouhal pan Melichar štiplavě mluvil. Herrm. Kuch. strouhaná houska rozstrouhaná; strouhané brambory. D strouhati mrkvičku posmívati se někomu znázorňováním strouhání mrkve třením prstu o prst. Strouhají mu mrkvičku. Her. Cvrčkové cvrkají v nedaleké mezi, jako by Hadamovi strouhali mrkvičku. Baar. D (o koni) trpěti vadou chůze „strouháním“. Koník ukazuje slavné komissí, v chůzi ani v běhu že se „nestihá“, „nezašlapuje“ ani „nestrouhá“. Baar. Hippol. strouhání vada chůze koní, při níž si kůň zraňuje nohu podkovou párové nohy. V. t. strouhání, strouhaný.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 161 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 161