• struna, -y f. vlákno střevové, hedvábné n. kovové, jež napjato na hudebním nástroji vydává rozechvěním tón. Bylo slyšeti hlas kovových strun a pak zpěv. Jir. Hrál na housle o jedné struně. Něm. Zavadil o struny svých houslí. K. Čap. Pěkně uměl na struny přebíhati. Herb. Z krčem se ozýval hlahol hlučných hovorů, drnkání strun, jek dud i zpěvy. Jir. Stázin hlásek ho doprovázel jako struna. Hál. Jak struny napjaté se stále třesou [nervy]. Vrch. Táhly [děti trakař]‚ až provaz byl jako struna napjatý. Jir. Byl chlapík jako struna rovně rostlý a štíhlý. Kosm. Všichni na ráz vstali jako struny a zas se hluboko klaněli vzpřímeni. Jir. Holkám [před muzikou] hrály již od rána nohy jako na strunách hbitě. Hál. Cvrček v příkopě ladil struny chystal se cvrkat. Rais. Biol. struna hřbetní vývojový stupeň páteře, chorda dorsalis. Přen. Blížily se prázdniny, na které pan učitel se těšil. Srdce jeho hrálo na všechny struny. Herb. [Hálek] zavadil o struny srdcí všech, kdo cítí v sobě probouzející se schopnost žíti. V. Mrš. Uhodil jsi na vděčnou strunu v mé duši. Čech. Ucítila v duši zachvětí se strunu čistého lidství. Vrba. V jeho srdci se ozvala temná struna — něco jako nedůvěra a podezření. Vrba. Něco mezi řečí se dotklo jeho lyrické struny. Hol. Druhým vlivem [na Myslbeka] bylo zaznění slovanské struny. Naše d. I jinde v socialismu se ozývají struny národnostní. Čes. pol.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 553 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 553