• sup, -a m. velký dravý pták živící se hlavně zdechlinami. A ptáci prchali, bystrozrací supi k oblakům. Zey. Tytyus ve svých vnitřnostech bude věčně cítiti supa, kterýž je hryze. Ziegl. Jako supi na zdechlinu číhají na každou příležitost. Čech. Jako sup vyskočil kramář z krámu. Thom. Přijde nehoda nová, jež hůře nežli sup zatne se jí do živého srdce. Šmil. Přen. Třeba snášeti útoky bouře a nechati si od supa osudu klovati oči. Vrch. Sup vášně v srdci tluče perutěma. Vrch. Zool. supi čeleď dravých ptáků, Vulturidae; sup bělohlavý Gyps fulvus; sup hnědý Vultur monachus; sup mrchožrout Neophron percnopterus. D Expr. bezohledný, krutý člověk. V nejelegantnějším voze přejel tu směrem k městu sup, který někde v dálce zaškrtil zase hloupé srnčí. Mah. Tak odpornými, zlověstnými připadaly jí dnes všechny ty neznámé tváře, pohledy těch tržních supů. Šlej. I rozběhly se příšerné pověsti v příčině zločinného konání při řece, a mluvilo se o poříčních supech. Klost.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 141 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 141