• světlý adj. v barvě se blížící bílému, téměř bílý (op. tmavý). „Vypadám pěkně,“ dodal, vyprašuje kartáčem světlý svůj šat. Dyk. Světlým fěrtochem otřela mu židli. Čech. Bohaté její světlé kadeře zakryly mu celý obličej. Ner. Pomalu kouřil, upíraje světlé, nevidoucí oči do nekonečna. K. Čap. Jeho postava rýsovala se ostře na světlém pozadí. Zey. Vyplnils mé žití jak světlý stín. Vrch. Nikdy nevolím tak světlé chlapecké barvy. Svět. Pirát roztočil světlou světlé pivo. Ros. Štíhlá jedlice se svalila do světlého místa v porostu nezarostlého. Vrba. D naplněný světlem, světlo vyzařující, zářivý, jasný (op. temný). Najednou nebyla tma, ale světlý den. Rais. V létě celý dlouhý den dělal a ještě za těch světlých večerů. Jir. Ztemnělé jedle do světlé oblohy trčí v daleku. Sova. Z průjezdu vedly pohodlné schody do prvního patra na světlou síň. Jan. Otevřela dvéře do prostranné, světlé kuchyně. R. Svob. Jasna měsíce světlá moc uzounkým oknem u sklepení dlouhé proletši se změní v pološerou noc. Mácha. Všude to velké, světlé ticho svátečního dne. A. Mrš. Za stolem sedí sousedé, a korbel věčně světlý prázdný. Ner. Tmavé vánoce — světlé stodoly. Třeb. Tech. světlý rozměr mezi vnitřními stěnami. D ušlechtilý, dokonalý, vznešený. Když zemřel dr. Sladkovský, jedna z nejsvětlejších postav mezi českými politiky, uspořádán mu pohřeb přímo demonstrativně slavný a okázalý. Čes. pol. Zde světlý volá car a matka vlast. Hál. V každém národě čas po čase rodí se hlavy světlé. Kos. Před sebou její světlý obraz mám. Svob. Věřil celou svou světlou duší v nebe. Svět. Rač uvážiti, světlý pane, návrhy naše. Třeb. Byla to jeho Bouře, nejsvětlejší výtvor Fibichův. Rozhlas. Vám, světlí bozi, trpce vyčítám! Zey. Povídala o světlých andělích. Něm. Však dnes, Maria, hledím v světlou tvoji tvář. Zey. Hluboce jej dojímaly výklady o zázracích drahého Spasitele lidstva, o jeho mukách a o světlém učení. Zey. D radostný, utěšující, šťastný. A zase mi prošla duší světlá jakási myšlénka. Svob. Však světlou útěchu v svém srdci cítím. Šim. O dětském mluví světlém čase. Mach. Snad nejsvětlejším jeho okamžikem byla velmi úspěšná premiéra opery jeho syna Karla „Violy“. Týd. rozhl. Dopisy bývaly stručné a byly psány na jediný světlý motiv: „Mám vás rád“. R. Svob. Znám ženy, jimž je husa světlým bodem v životě. Kun. Vidím jen jedinou cestu do světlejšího zítřku. Týd. rozhl. Jedu vykoupit se usilovnou prací do světlé a důstojné existence. Maj. Při stránkách temnějších ovšem již z křesťanské lásky déle prodlela a snad i s větší oblibou než při stránkách světlejších. Šmil. D Zast. zřejmý, srozumitelný. Přísloví tato dávají dosti světlé svědectví o hostinnosti slovanského národu. Čel. Již světlé jest, že pan primas dobrého bakaláře nezjednal. Win. Zřím a vidím v tom ovšem světlý důkaz, že mne posud po synovsku máte rád. Šmil. Pak puzen k světlejšímu výkladu tohoto případu, chopí se příležitosti všema desíti. Šrám.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 725 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 725