• světle adv. k světlý. Vlasta má zase infámně světle nabarvené vlasy. Mach. Byla [rakev] dubová, světle natřená. Třeb. Prořidlé, světle kaštanové vlasy si shrnul s mohutného čela. Rais. Byl to pán neurčitého stáří, ve světle kávovém obleku. Mach. Roucho světle zelené v rybníku jak svítí. Slád. [Límec] je na okraji světle lemován. Rozhlas. Přiložila do krbu, aby bylo po jizbě světleji. Třeb. Zří ještě hvězdu, jež tam světle vzchází. Krás. [Dort] potřeme bílkem a světle upečeme ne do tmava, nýbrž do světla. Hvězda. Přen. Po Janově svatbě je na Smahově statku jaksi světleji. Svatoš. Bylo mi světle a lehce u srdce. Vach. Pohlíží Neklanovi klidně a světle do očí. Č. Jeř. Na konec se naň světle usmál. Brodský. D Poněk. zast. přesně, zřetelně, srozumitelně. Musíte mi dovolit, abych zůstal skeptikem, dokud o věci nepromluvíte světleji. Čech. Dosti světle na jevo dával, že se mu malíř nelíbí. Win. Viděla na vlastní oči, světle a jistě, že vešel Voborský. Jir. Má světle před očima, co nyní jej obklopuje. Prav.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 254 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 254