• světlo, -a n. zvláštní energie vycházející z přirozených n. umělých zdrojů, působící na orgán zraku a umožňující vidění (op. tma). Světlo a barva jsou projevy elektromagnetické energie, říká fysik. Hlaváč. Bledé, choré světlo sluneční rozlilo se po malé vějířovité palmě. Kun. Ujížděl známou krajinou, na kterou měsíc lil své bílé světlo. Kun. Světla denního v mém domě věčně nezachce se tobě. Čel. Stál v plném světle svěžího, časného jitra. Jir. Při matném světle noční lampičky bděl. Čech. Nelitovala jsem ani pisárny, ani plynového světla. Maj. Vrátiv se do komnaty, rozžehl elektrické světlo. Čap. Ch. Úzký pruh světla vnikl do přítmí v chodbě. Šim. Dvěma okénky, papíry zalepenými, padalo světlo. Šmil. Jak krásnáť noc! Jak světlo — stín se střídá! Mácha. Šero tu nad světlem vítězilo. Jir. Náhle se rozlilo prudké světlo po malém, květovaném pokoji. Til. Plající pochodně metaly své silné světlo do stínů nočních. Ritt. Stál s rozedřenou tváří od světla, aby se neprozradil. Pfleg. Držel [koťata] proti světlu, zdali nevzala škody. Čap. Ch. Jenom sovy se světla bojí. Havl. Jdete za nim; jako můra za světlem. Vach. [Sály] ničí effekt řady výborných věcí pro rozptýlené světlo vypočtených. Vol. sm. Světlo, které prochází negativem, může býti světlo nepřímé (odražené světlo několika žárovek) nebo přímé světlo projekční žárovky. Hlaváč. Snímky při bleskovém světle. Hlaváč. [Elektřina] rozbíjí atomy, černým světlem (ultrafialovými paprsky) odkrývá oku věci neviditelné. Gut. Potom si chtěl rychle udělati světlo rozsvítiti. Prav. Skřivan světlo vítá nad rolemi den. Krás. Domů šla už za světla ráno. A. Mrš. Toman se Sukem ještě za světla odešli dokud byl den, před večerem. Šmil. Tam ve skrovném domku spatřil světlo světa František Palacký narodil se. Kal. Když se s ním a s důlním setkal, obrátil se s nimi ven na boží světlo na povrch zemský. Jir. Nesmíš se odvážit na boží světlo mezi lidi. Zey. Jdu pro tebe, abych tě na světlo boží vytáhl. Jir. Příběhy, které již byly dávno ostatními zapomenuty, vynesl znovu na světlo učinil známými. Vrba. Poroty různých cen a soutěží nemají dost dobré vůle, aby vynesly na světlo jen díla nejlepší umožnily uveřejnění. Krit. měs. Nasbíraný materiál vyjde na světlo v každém případě. Mach. Každá malá slabost vyšla tak na světlo dne projevila se. Zey. Že věc tak brzo vyjde na světlo boží, toho se nenadál prozradí se. Svět. Kniha jeho neuzřela nikdy světla nebyla vytištěna. Pfleg. Přen. Každá její řádka je oduševněna vroucím citem, osvětlena vnitřním světlem. V. Mrš. Jsem světlo světa (o šiřiteli pravého poznání). Zey. Zase cítila tu sílu v sobě, která bývala jí světlem i štítem ukazovatelem správné cesty. Kun. Neskrývám v sobě žádného světla, jímž by mi bylo lze posvítit ještě jiným síly. Svět. K těmto všem případům zákeřného a světla se štítícího boje patří i pumový atentát přímého, otevřeného. Týd. rozhl. Verš jeho jest pln harmonie a světla radosti, kladu. Vrch. A plna světla budiž českých dějin kniha! Krás. Tys dala světlo všem, jež poznaly Tě. Krás. Šel jsem tmou a přišel jsem k světlu k poznání. Šmil. V mé hlavě zaplálo světlo poznání. Čech. Začal první čas hledati světla ve filosofických přednáškách. Jir. Vzala se vší silou o to, světlem pravdy rozptýliti podezření pravdou. Šmil. Z Polska mělo Litvě přijíti světlo křesťanství. Goll. V zápasech těch vstupují kmeny československé po prvé zřetelněji do světla dějinného stávají se předmětem historických zpráv. Bidlo-Šus. Zmučená srdce národa čekají, až nad Kriváněm vysvitne světlo spásy a svobody spása a svoboda. Kun. City srdce svého musíme tříbiti světlem rozumu rozumem. Týd. rozhl. Byla by snad uhodla, co zatemnilo v něm světlo ducha schopnost jasně mysliti. Svět. Bůh osvětliž tě světlem svým. Ner. Záhy světlo boží k jižným Slovanům se prodralo křesťanství. Krolm. [Středověk] kráčel z temnoty k světlu k osvětě. Zey. Bude víc světla mezi lidem, víc vědomí osvěty. Jir. Jsem povinen vypravovati také něco, abych stejně rozdělil stín a světlo dobré a špatné stránky. Herb. O vzdělání a pokroku zas uvažoval, o jeho světle a stínech. Baar. Není světla bez stínu pod božím sluncem! radosti bez bolesti. Šmil. Její ctnosti ukazovaly se mu v plném světle zřetelně. Prav. Viděl jsem rázem celou onu dávnou ideálnost v jiném světle jinak. Mach. Polemický mrav Hrubínův v „Akordu“ [se] objevil v prapodivném světle. Halas. Vrhalo by to divné světlo na pověst tohoto domu. Vach. Rakousko bylo volbou touto postaveno do velmi pochybného světla. Čes. pol. Špatné světlo to vrhá na hospodyni. Prav. Celá budoucnost jevila se jim v jiném, zářivějším, nadějnějším světle. V. Mrš. Milující vše v růžovém světle vidívají. J. z Hv. Babička stála všem ve světle ještě vyšším. Něm. Přen. Tendence jeho jest, ukázati rolníka ozářeného poetickým světlem skutečnosti. Vrch. Připravované zákonné opatření prošlo ostrým světlem veřejné rozpravy a kritiky. Přít. Kletba generalisace činí poznatky populární obzvláště křehkými ve světle hlubší kritiky. Krit. měs. Když světlo života jeho skutečně shaslo, div nezoufala když umřel. Sab. Kdo je vinen, Bůh ho bude soudit, tys ve světle a v pokoji na věčnosti. Něm. A světlo věčné ať mu svítí! Baar. D světelný zdroj, svítidlo (svítící lampa, lucerna, svíčka a pod.). Napřed vstupuje hospodský se svíčkou, ostatní se světly za ním. Ner. Trvalo to hodnou chvíli, než se v průjezdu někdo objevil se světlem. Pfleg. Vzala světlo a šla do sklepa. Něm. Rozžehnuv stavěl světlo na stůl. Jir. Ve tmě šmátrala kolem sebe, hledajíc světlo. Vach. Sta světel slavně hoří v refektáři. Vrch. Celou noc hořely v jeho ložnici světla. Svět. Chtěl sfouknouti světlo. Čech. Věčné světlo před oltářem mrkalo. Jir. Z těchto kusů poslední dva pouze světla ramp neviděly nebyly provozovány. Vrch. Po nebi tisícero jasných světel plápolá hvězd. Quis. Viděl jsem včera spojení Marta a Jupitera, a vedle toho položení světel nebeských. Jir. Ať nezavedou tě bludná světla! bludičky. J. J. Lang. Přen. A my postavili jedno světlo, jediné světlo — matičku Moskvu. Čel. Přijede pro tebe, ty světlo mých očí. Zey. Světlo mé, vydychla z nejhlubších ňader. Vrch. D osvětlení, osvětlování, svícení. Tisíc zlatých ročního platu, byt a světlo. Dibl. Na světlo ročně 3 zl. šajnů. Něm. D jasné poznání, porozumění, pochopení; objasnění, vysvětlení. Teprve v březnu 1422 dostává se nám něco světla od velkého knížete samého v listu papeži poslaném. Goll. Dej více světla neblahé své zprávě. Klicp. Po výkladu však staré služky nabyl úplného světla a smutného přesvědčení, že je nebezpečenství u samého prahu. Jir. Umínil jsem si zjednat více světla o tom. Šim. Od tebe chci míti světlo, abych nekazil, co osnuješ. Krás. Náhle mu vzešlo světlo. Baar. Paní Kondelíkové vzcházelo světlo. Herrm. Ve světle výkladu tohoto rozumíme všemu. Pek. D výjimečná, vynikající osobnost. Popisuje život, působení a dílo jednoho z největších světel italské renesance, Leonarda da Vinci. Lid. nov. Historii lidstva je možno sledovati již celá tisíciletí před tím, než zaplála světla Hellady. Týd. rozhl. Žebrákem byl též Buddha, naše světlo. Zey. Kde pak jsou ty rozličné druhy vědeckého ovoce těchto pánů, kteří jsou prvními světly města? Hál. Žert. Na konec to kathedrové světlo prohlásilo, že to zkrátka není možno. K. Čap. D světlo (zprav. pl. světla) mysl. oko zvěře srstnaté i pernaté, zvl. dravé. D Mal. místo, kde je znázorněno světlo, světlé místo.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2220 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2220