• svoboda (dial. sloboda), -y f. nezávislost politická a hospodářská (národní a společenská). Nad svévolí ať zvítězí právo, nad porobou svoboda. Erb. Květnová revoluce nepřinesla nám jen národní svobodu, nýbrž i přeměnu celého hospodářského a politického života. Zápot. Přívětivý paprsek svobody občanské semo tamo prorážel. Šmil. Osvětou k svobodě! Šmil. A zase se Slovák po slobodě pytá. Preis. Svobodou se v rámci buržoasních výrobních vztahů rozumí volný obchod, volná koupě a prodej. Marx-Engels-Štoll-Hoch. D možnost svobodně, volně, bez cizího nátlaku se rozhodovati, projevovati. [Češi a Slováci] první v Evropě pozdvihli v husitské revoluci na své prapory myšlenky svobody mínění, lidovlády a sociální spravedlnosti. Ústava. Svobodou vůle se nenazývá nic jiného než schopnost rozhodovat se se znalostí věci. I. Hál. Náleží mezi svobody každého obyvatele moci nakládati životem svým dle libosti. Hol. Přechod vyznačuje se především nahrazením soustavy pracovní vázanosti soustavou pracovní svobody. OSN Dod. [Sigmund] nemíní trpěti svobody svědomí. Jir. Na všem jeho panství slovo boží svobodu mělo. Jir. Studenti demonstrovali na obhájení akademických svobod proti rektorovi. Jir. Jsou umělci, kteří se sami zříkají svobody slova. V. Mrš. Vyměnil egyptské hrnce plné masa za svobodu ducha. Mach. Stát zaručuje všem svým občanům svobodu osobnosti a jejího projevu. Ústava. Neproklamuje [ústava] pouze demokratické svobody, nýbrž je také legislativně zajišťuje. J. Proch. Práv. základní právo občanské zaručené ústavou; svoboda osobní zaručující občanu, že nesmí být stíhán, zatčen n. vzat do vazby, leč v případech zákonem stanovených; svoboda domovní zakazující domovní prohlídky mimo případy stanovené zákonem; svoboda pobytu, svědomí a vyznání, projevu; svoboda majetková, shromažďovací a spolčovací. D neomezenost v pohybu, v místě pobytu a pod. Vězňové měli všichni svobodu míti do 1. máje 1473. Pal. [Zajatci] propuštěni byli na svobodu. Hol. Chtěli mne propustit a vyšetřovat na svobodě. Vach. Pes zvyklý svobodě trhal se na řetězu jako zběsilý. Baar. Rozevrou se dvířka a — byl na svobodě pták. V. Mrš. Práv. trest odnětí svobody. D stav toho, kdo dosud nevstoupil v manželství n. již není poután svazkem manželským, stav za svobodna. Svou zlatou svobodu byla zadala; a co byla za ni vyzískala? Trochu blahobytu po boku nemilovaného muže. Svět. Než minul rok, byla již zase na svobodě, rozvedena se svým druhým manželem. Jir. Lid. Což vás za svobody nikdy rodiče neposílali k muzice a mezi kamarádky? za svobodna. Preis. Ona ho měla už za svobody ráda. Jir. D volnost v chování (při společenském styku). Za svého letního pobytu na Náchodě přál vévoda Petr dosti svobody dcerám svým. Jir. [Děti] měly při přástvách více svobody. Něm. D (při tvorbě umělecké) samostatnost v podání, zpracování, básnická volnost. S. Kapper kráčel dráhou svobodnější a tudíž i šťastnější, ač by se jemu zas přílišná svoboda vytýkati mohla. Ner. Není nic zhoubnějšího pro umění než rozmnožování svobod a licencí. Šal. Je-li to chybou, pak ji beru na sebe v plném vědomí svých básnických svobod. Vrch. D Zast. (obyč. pl. svobody) výsada, privilegium. Nový pán nechtěl uznati a neuznal jejich [Chodů] svobod a privilegií. Jir. V Čechách boj o svobody zemské, to jest o výsady stavu panského, proti Jiříku Poděbradskému počal tímtéž způsobem. Rez. Husité dobývali sobě svobod církevních u císaře. Pal. [Kolonisté] obdrželi od krále Bély IV. velikých svobod. Něm. Dlouho na to koupil si svobodu hornickou Bartoň Svatoň a dal kopat výsadní právo kutací. Něm. V rychtě se dle starých svobod jí udělených šenkovalo. Jir. D svoboda (z čeho, od čeho) zast. osvobození, vymanění z něčeho. Udělil Karel všem obyvatelům svobodu ode všech berní na dvanácte let. Tomek. D Lid. robotou nezatížené pole, svobodné pole. Ona [nevěsta] mu toho hodně mnoho přinese, taky několik kouskův svobod. Dohn. Potom vyžene [pasák] do „svobody“ — kde nic nebude „hájeno“ — nebude muset „zavracet“ mlsné krávy. Baar.
  • †svoboda, -y m. šlechtic, pán. Národ [markomanský] dělil se na svobody a chlapy, čili na pány a parobky. Pal.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 775 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 775