• symbol, -u m. věc, předmět, který se stává představitelem nějakého obecnějšího, abstraktnějšího pojmu. Tak [na základě přijímání pod obojí] se stal kalich později symbolem Husitův! Bran. Jiřímu Soukupovi jest Praha skutečností i symbolem nejosobnějšího života, symbolem i skutečností všech citových zkušeností. Čteme. Mína [u Kollára] se stala symbolem lásky k vlasti. Vrch. Konečně bylo zlato už od dávných věků symbolem bohatství. Výb. Cylindr zůstal jako symbol němectví a vlády na léta v nenávisti. Jir. Husa je symbolem bdělosti od té doby, co předkyně její zachránila římskou tvrz. Herb. D smluvená, obvyklá značka pro nějakou věc. Těsn. obrazné vyznačení skupiny hlásek jedním znakem. Odb. v různých jiných vědách zkrácené značky, jichž si vyžaduje hospodárné vyjadřování (na př. +, —, x, y). D znamení (písmo, obraz, číslice) vyjadřující přináležitost mince n. medaile k určitému státu, zemi n. osobě; znak, erb, erbovní znamení. Na třech [medailích] nacházejí se na rubu symboly s velmi významnými průpověďmi. Mik.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 245 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 245