• systém, -u m. jednotné uspořádání sourodých poznatků v celek; celek takto uspořádaný. Měla úžasnou znalost všech systémů filosofických. Zey. Tradiční metrika mohla by vést k názoru, že obrys veršového útvaru je v prosodických systémech založených na přízvuku dán toliko pevným počtem iktů. Muk. V systému samohlásek indoevropského prajazyka nalézáme dokonce i dlouhé slabikotvorné liquidy a nosovky. Hujer. Mladý Stuchlík neustal v započatém díle, buduje svůj moderní systém hospodářství. Šlej. Log. systém vědní celek poznatků souvisících příčinně, soustava vědní, věda. Biol. roztřídění organismů ve skupiny pokud možno přirozené na základě vývoje, příbuznosti a vztahů. Hud. systém tónový uspořádání tónů v hudbě užívaných. D soubor hmotných jednotlivin spořádaných v účelný celek. V samém bazaru představme si system rovných křižujících se uliček svrchu krytých. Havl. Důležité proporce jsou pevně zachycovány jednoduchým systémem svislic a vodorovných. F. Mokrý. Slunce uvádí v pohyb systém velikých větrných kol. Čap. Ch. Poškodí se pravidelně mnohem dříve jemné ústrojí vnitřního systému [elektronky] nežli baňka sama. Týd. rozhl. Rozruší si celý systém nervový a žaludeční. Vrch. Slunce a měsíc, země a hvězdy tvoří systém sluneční. Ner. Anat. systém svalový, nervový a p. Hud. pětilinkový notový systém. D způsob uspořádání jednotlivostí v nějakém praktickém zařízení. Je na výstavě přes osmdesát nových systémů ručnic. Ner. U nás nemáme splachovací systém [záchodu]. Herrm. Stroj. hnací systém. Hosp. zavlažovací systém. D účelný způsob provádění něčeho n. jednání, nějaký záměrný postup. Naši [footballisté] měli hrát na tohoto protivníka „systém W“. Týd. rozhl. Muži považují [každodenní nošení šatů] za úsporný systém. Eva. Vzepřel jsem se protekčnímu systému na radnici. Kronb. Mám zde velký úkol: kácíme celý vládní systém. Štech. Chyby protireformačního systemu je [na východě Čech] nejlépe viděti. Rez. V Metternichově systému praskalo, bořil se, padal. Jir. 1947 zrušen v Sovětském svazu přídělový systém. Ml. fronta. Podle horácovského systému ve svém stolku ponechati může [spisovatel] práce ještě nezralé. V. Mrš. Bydlil v nárožním domě proti potravní čáře. Nebylo to náhodou, byl v tom systém. Vach. Ruské přísloví dí, Němec že bez systému ani s lavice nespadne. Kos. Zdá se, že je v tomto nevšímání sobě českého umění system. Arb. Admin. platový systém.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 558 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 558