• táti ned. neosob. taje je obleva. Za dne tálo, k večeru však se vítr obrátil a přinesl mráz. Jir. Byla vlhká noc únorová; tálo. Třeb. A přišlo jiné počasí — tálo. Tání přibývalo a sněhuláka ubývalo. Vrch. D vlivem tepla měknouti, přecházeti do tekutého stavu. Minula zima, sníh na horách taje. Erb. Padal vlhký sníh, jenž na zemi ihned tál. K. Čap. Na silnici ležela vysoká tmavá vrstva kašovité ssedliny z tajícího sněhu. Rais. Jíní tálo a řídké ojedinělé kapky stékaly na zem. R. Svob. Zmrzlina tála rychle. Krás. Hlíny se v žáru neroztápějí hladce, nýbrž před vlastním táním předem slinou. Vot. Přen. Tomáš tál jako sníh na slunci. Mah. Hněv jeho tál jako sníh pod paprsky letního slunce. Klost. Beránky tály, tály jako na úsvitě jara taje horský sníh. V. Mrš. Šero v sluji náhle tálo zvolna mizelo. Vrch. Pýcha Froschova tála pod úsměvem, který pálil. Dyk. Hubička jména nemá, hubička, ta je němá a taje na ústech. Math. Fys. tání přeměna nějaké látky ze skupenství pevného v kapalné; bod tání. D Expr. pozbývati přísnosti, strohosti, stávati se vlídným, citově zaníceným, rozplývati se. Den za dnem tála pod jeho příchylností. Mah. Zamnul rukama, a všecek tál v medovém úsměvu. Vrba. „Vždyť je dobře, vždyť je dobře!“ připomíná náš rek a srdce mu taje. Arb. Jejich mluva tála vroucností. Poláč. V. t. tání.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 301 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 301