• těšiti ned. (koho, čím) (o živých bytostech) poskytovati někomu útěchu v zármutku, bolu, žalosti n. vůbec v tísni. Do ciziny se ubíral, těšil mne, slzy utíral. Erb. Laskavá slova poslouchala, jimiž ji těšil a brzké uzdravení přisliboval. Něm. Těšil ho [chuďasa] nadějí v Boha a dobré lidi. Jir. Při všem tom strašení na konec těší své čtenáře, že Francouzové budou přemoženi. Jir. Však což — těšila se po chvíli — s ním žíti nebudu. Jir. Bylo potřebí dlouhého domlouvání a těšení, nežli jsem se poněkud upokojil. Čech. Já stvořil ti ptáky, by zpěvem svým sladkým ti těšili srdce. Zey. D (o věci) způsobovati libý pocit, radost, potěšení. Ach, není tu, není, co by nás těšilo. Havl. Zpěv [ji] více mrzí, nežli těší. Hál. Byl pánem velikých statkův, ale hospodaření ho netěšilo. Herb. „Blázna věci bláznovské těší,“ prohodil Řeřicha. Dyk. K muzikám nechodím, už mě to netěší. Mrš. Jeho ústa, jeho oči, jeho vlasy, vše na něm mne těšilo. Prav. D těšiti se (na koho, nač, zast. čemu) s libými, radostnými pocity, s toužebností někoho n. něco očekávati. Každý se těšil na dobrého pána, neboť nebyli s paní tuze spokojeni. Něm. Jak se těšila na otce a na bratra! Jir. Těšil se z té duše na lepší časy. Třeb. Radostné těšení na příští dny ozývalo se v něm. Svob. Těšila se na svatbu jako dítě! Bozd. Již před vánocemi bylo řečí, bylo těšení se na ples filosofický. Jir. [Nemocná] včera již seděla a těšila se, že bude moci do kostela. Jir. [Soused Vrba] se již těšil do pense. Svob. Iron. při vyhrožování. A řekneš-li někomu jenom slova — tedy se těš! Tyl. D (z čeho, z koho, nad čím, nad kým, s čím, s kým, zast. čemu, komu) míti z něčeho radost, potěšení, býti rozradostněn něčím, někým. Těšili se z knížek nově vydaných. Jir. Starší sestry se netěšily tak nad sestrou, jako nad solí. Něm. Štěpán v prvních měsících nesmírně se těšil dcerušce. Svět. Těším se vašemu zdraví. Havlasa. V zahradě luxemburgské staří a mladí, vznešení i nízcí hrou v míč se těší. Ner. Nedovedu netěšiti se ze svitu slunce, z úsměvu země a moře. Zey. Zadíval se do tmavých mlh. Viděl v nich zašlé časy a těšil se jimi. Třeb. Těším se naší setkané z hloubi srdce svého jako děcko. John. Tu se lid náš těší s těmi suchými hrudami. Rais. D Zast. oddávati se veselí, užívati veselí, veseliti se, radovati se. Proč bychom se netěšili, když nám pán bůh zdraví dá? Sab. Těšili se lidé, že ten dobrý král jedinkou svou chybu vymluvit si dal. Havl. I plula hned domů, jedla, pila a těšila se. Kapp. D (čemu) míti, požívati něco (zvl. vážnost, oblibu, úctu a pod.). Váš rod se těšil v Klenčí jisté vážnosti. Baar. Tylovy národní hry těší se nyní zasloužené oblibě. Zl. Praha. Ten pan rada těší se pověsti, že umí psát. Ner. [Vozy] se těšily světové pověsti. Lus. Ves těšila se přízni knížecí. Dyk. Milostné škandály na Olympu těšily se neobyčejné jeho pozornosti. V. Mrš. Hlavní město Čech těšilo se [po bitvě u Hradce Králové] úplné a neobmezené volnosti. Arb. Připravuje-li srdce krev zdravou, celé tělo zdraví se těší. Svět. Těšíť se jeho bříško dosti důstojnému objemu. Herrm. Stromy těší se ještě pyšné zeleni. Maj. [Noví osadníci] těšili se mnohým úlevám. Vanč.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 383 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 383