• tělo, -a n. hmotná část živých bytostí, celek fysického ustrojení organismu. Rány hojí odevřené na tom lidském těle jenom čarodějná jarní šťáva z jitrocele. Ner. Tělo se krylo v elegantní šedivý župan. Ner. Položil unavené tělo své na lože. Šmil. Těla padlých a raněných bojovníků i koní černala se polem. Jir. V zdravém těle zdravý duch. Přísl. Až umřeš, tělo v prach se moudře rozpadne. Ner. Hnědé, kostnaté tělo [koňovo] se zatřáslo. Rais. Tělem byla nevysoká, ale štíhlá a jemná. V. Mrš. Byl hřmotného, spíš ale kostnatého než masitého těla. Tyl. Třásl se na celém těle. Prav. Směje se srdce v těle. Vlč. Je tam [v novinách] leccos zrovna jemu šito na tělo hodí se naň. Sez. Oděna byla v odřený krátký kožíšek k tělu přiléhavý. Rais. Jdou si k tělu perou se, bijí se. Šrám. Ale byly jiné věci. Ty začaly sáhat již do života, jak se říká, šly k tělu dolýkaly se citelně. Šlej. Kdyby on byl pán při těle, krevnatý a četl to, rozzlobí se a raní ho mrtvice tělnatý. Stroup. Byla to holka jako lusk. Tak trochu v těle. Švan. Jednou jsi pán a musíš je pěkně držet od těla zachovávati odstup! Mor. Jednu roli si vyber, třeba Ondřeje, ten ti padne na tělo je pro tebe vhodný. Kronb. Kosmopolitismu jsem nikdy neměl ani za mák v těle nebyl mi blízký. Havl. Viděla, že muž má srdce v těle je soucitný, citlivý. Rais. Je vidět, že má v těle čest je čestný. Herrm. Rychtářka chodila dosud jako tělo bez duše apaticky. Svět. [Hrabec] se zapsal s duší s tělem vrchnímu, aby se mu zalíbil zcela, bez výhrady. Herb. Po dobrým budou sloužit až do roztrhání těla neúnavně. Branald. Oddělení vojáků, jež vedu, jest mi tělem duší oddáno. Zey. Slovo věčné učiněno tělem, aby mezi lidmi přebývalo. Kamen. Přen. Věk nový nové přeludy nám splítá, zda budou tělem uskuteční se? Vrch. Učinil tělem svou velikou myšlénku. Čech. Náb. tělo Páně svátost oltářní. Círk. Boží tělo katolický svátek. D trup. Chujava odhodil ruce od těla. Jir. [Pokus] ke všemu, co předchazelo, hodí se jako malá hlava na obrovské tělo. Durd. Kam oči a ty hnáty dám? Nenechávej jich podlé těla. Erb. S počátku ohyzdný ocas, pak tělo černé a nabubřelé a konečně mocná dlouhá tlama odevřená. Ner. A v těle jste se tuze spadla. Heyd. Sport. hra na tělo. D kmen stromu, kmen s větvemi. Když jsem drsné tělo stromu obejmul, zdálo se mi, že je v něm život. Něm. Lká v podleseni útlé břízy tělo. Vrch. Očeše jabloň tělem nad vodu nachýlenou. Jir. Vyhrnulo se asi dvacet postav a hnali se k mrtvému tělu mále. A. Mrš. Uskočila k tělu staré lípy. Jir. D Řidč. těleso, předmět, obyč. větších rozměrů; největší, hlavní část něčeho. Maličké Vy hvězdičky jste obrovská samá těla. Ner. Matematika a mechanika svými zákony přispívají k exaktnímu pochopování pohybů těl nebeských. Krej. Obrovská těla lodí trou se [za vichru] jako ledové kry o sebe. Ner. Mocné tělo kulaté věže. Jir. Nad starým křížovým půdorysem zbudováno bylo nové chrámové tělo. Matějček. Noha Lenorčina zabořovala se do sypkého písku, jenž s těla skal se udrobil. Jir. Mezi nevysokými sloupy mohutných těl nevalné světlo. Jir. Anat. tělo obratlové přední objemná část obratle. Bot. tělo buněčné soubor buněk vznikající při dělení ve třech různých rovinách v prostoru. Tech. hlavní díl součástky, na níž jsou upevněny součástky jiné, na př. tělo ručního granátu, pumy, pistole atp. D Zast. tělo církevní, národní a pod. celek, organisace. Čechy a Morava spojeny jsou v jedno tělo církevní. H. Jireč. Nejeden z pánů uherských neváhal državy, jimiž právě vládl, od těla říšského odtrhovati. Šus. Kdyby šlechtici byli chtěli snížiti se k lidu a slíti se s ním v jedno národní tělo, našli by nyní také podporu. Pal. Když by člověčenstvo sjednotilo se v jedno tělo, bylo by celé přátelstvem jedním. Klác. Vzhůru každý nes své čelo, sraz se s druhy v jedno tělo! Jir. D tělesná stránka člověka, zvl. pohlavní žádosti. Nemožné jest, vytknouti v každém činu člověka, pokud v něm súčastnil se, rozum čili duch, a pokud smyslnost čili tělo. Pal. [Farář] stál dlouho v úporném boji s tělem, světem a ďáblem. Baar.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1257 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1257