• třetí čísl. řad. k tři; mající v pořadí číslo tři. Mezi ploty ukázala se koňská hlava, za ní druhá, třetí. Jir. První rok přádla hledívej, druhý rok plátno polívej, třetí rok košile vyšívej. Erb. Verše tyto jsou toliko světlejší stránkou třetího oddílu knihy „Z hlubin“. Vrch. Udeřila třetí a již se chystal ubohý vysloužilec k odchodu třetí hodina. Rub. Dovolávám se tedy po druhé a po třetí práva věčné pravdy. Svět. V neděli měla po třetí ohlášky. Bozd. Za třetí, není zapotřebí, aby kritik to, co posuzuje, sám lépe napsati dovedl. Havl. Přeložil někde sloveso z první osoby do třetí. Havl. Do třetího i čtvrtého pokolení. Herb. Předlohy zákonné a návrhy iniciativní projednávají se v plenu sněmovny a v prvním, druhém a třetím čtení. Čes. pol. Tatík ho připravoval do třetí reálky do třetí třídy. Rais. Sedl si [ve vlaku] na lavici třetí třídy. Pujmanová. Nerada nesu, aby někdo třetí za mne jednal jiný, cizí. Šmil. Právě o tomto období 1660—1740 sneslo [nové hnutí] většinou pouze nepřesné opisy názvův [knih] z ruky druhé a třetí. J. Vlč. Revoluce byla vítězstvím třetího stavu, t. j. veliké masy národa činné ve výrobě a obchodu měšťanstva. Štoll. Oni ovšem nejsou osoby velmi důležité, nýbrž jak se říká druhé třídy, ba i třetí třídy nevýznamné. Havl. Věděli o tom páni, kteří mají svobodu v každém třetím slovu na jazyku stále o ní mluví. Praž. pos. Na toto tak vlídné oslovení byla většina starostů v třetím nebi měla velkou radost. Kosm. Gram. třetí osoba ten, o kom mluvíme n. věc, o které se mluví. Třetí stupeň superlativ. Geom. třetí průmětna pomocná průmětna při promítání na dvě průmětny. Hist. Třetí internacionála komunistická. Třetí říše název německé říše za vlády Hitlerova fašismu v l. 1933—1945. Náb. třetí řád osoby žijící buď samy soukromě n. i pospolitě ve volnějším n. užším spojení s některým duchovním řádem, zvl. františkánským, dominikánským a j.; terciáři. Třetí říše, království u některých sekt představa jakési říše ducha. Práv. třetí osoba která se uzavírání smlouvy jako strana neúčastní, ale je smlouvou aktivně n. pasivně vázána.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 385 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 385