• tři čísl. (gen. tří, dat. třem, lok. třech, inst. třemi) označující 3 jednotky. Tři jezdci jeli tiše doubravou. Vrch. Ze tří dětí byl starý Oliva jediný mužský potomek. Šmil. Asi sto kroků ode statku uzřeli tři spáleniště. Jir. S Ryzmberka spatřuje se průsmyk na tři míle široký. Krás. Brala schody po dvou a po třech. Maj. Zahrajme si ve třech mariáš. Šmil. Dělám už celý měsíc jen tři čtvrtě dne. Maj. Šli jsme jako tři králové do hospody. Salich. Těsně před Třemi králi se stalo, že se zastřelil lokaj 6. lednem. John. Teď dali se do smíchu tři čtyři sazeči na blízku několik. Čap. Ch. Měl na sobě šedivý kabát, malý klobouk na tři facky, jak se říká se tří stran smáčknutý. Něm. Otci chutnalo za tři velmi. Šmil. Pracoval za tři. Svět. Laurencinu přiveďte mi‚ než napočtu tři ihned. F. S. Proch. Tu se dala Liduška do náramného pláče a nářku, až to bylo venku na tři hony slyšeti daleko. Erb. I šlo všecko zvolna sice, ale vytrvale od čtyřech ke třem špatně. Vrba.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 210 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 210