• tabule, -e f. svrchní deska u stolu. Padal poslední zásvit na stoly nenatřených tabulí. Jir. Pravice volně skleslá ležela na jasanové tabuli dubového stolu. Jir. D hodovní stůl, hostina. V čele tabule seděla nevěsta, podle ní ženich. Arb. Pepička strojila tabuli, byt byl naplněn jako svátečním vzduchem. Herrm. Král seděl s mladým arcibiskupem a milci svými dlouho u tabule. Jir. Po celé trvání tabule hučela děla z Petřína. Svět. O svatbě se přec jen člověk někdy u tabule nebo potom u muziky zapomene. Rais. D (černá) deska, na níž se píše ve škole, n. jiná deska, na které bývají úřední oznámení n. jiné záznamy. Před [lavicemi stála] na stojanu tabule, již notně odřená. Rais. Psával jsem předpisy na tabuli. Mach. Dnes měla také stát u černé tabule rychtářovic Anina. Něm. Když počítal z hlavy, viděl prý číslice před sebou jako na černé tabuli. Vrch. Hospodský naléval pilně a množil zároveň řád na černé tabuli hojnými čárkami. Jir. Studenti nakupili se před černou vyvěšenou tabulí, pestře pokrytou vyhláškami. Dyk. Proto jsem si začal prohlížet vývěsní tabuli jízdního řádu. K. Čap. Na prsou měli [pranýřovaní] černou tabuli zavěšenou [s nápisem]. Něm. Jméno soudruha mělo být umístěno na tabuli hanby. Pro výstrahu jednotlivcům, kteří chodili pozdě na směnu. R. právo. Budeme popularisovat jednotlivce i celé obce, kteří nejlépe plní dodávky, pomocí obecních rozhlasů, plakátů, hesel, tabulí cti. R. právo. D jiná věc upravená do desky n. roviny. Po levé straně [stojí] prostá postel přikrytá tabulí. Mrš. Okolo dlouhé krejčovské tabule s tímto krejčovským polštářem [na žehlení] seděla obecní rada. Rozhlas. Má-li se z tabulí sestaviti budova, osadí se na podezdívce nejdříve práh. J. Sedlák. Tabule nalezené v Salpense a Malaze, na nichž jsou vyryty zákonové. Světozor. Oči vyvalovali na kulatou tabuli pod ním [orlojem] s malovanými obrazy dvanácti nebeských znamení. Jir. Zbož. tabule klihu, plechu a p. Les. jednotlivá část pltě, spojení kmenů stejné velikosti vedle sebe, vor. D vývěsní štít, firma. „Budu zlatit tuhle firmu,“ řekla matka, ukazujíc na velkou vývěsní tabuli černě lakovanou. Krás. Provádí [malíř] taky tabule nad krámy a pokoje maluje. Rais. D skleněná výplň v okně n. dveřích. Déšť zašlehal do skleněných tabulí dveří a oken. Jes. Náhodou padl můj pohled na tabuli v okně jasně osvětlenou. Zey. Kapky deště kanou jednotvárně v oken tabule. Mach. Tři tabule byly rozbity a slepeny papírem. Rais. D Zast. seznam, tabulka. K lepšímu porozumění zápisům Šlikovským postavíme sem tři rodopisné tabule. Pal. Balbín zmínku činí o tabuli statistické r. 1605 zhotovené. Pal. Utrpěl jsem mnohé ztráty, ale tím utrpěla mnohé ztráty také má tabule hodnot. K. Čap. D plocha pozemku čtvercového tvaru. Plavé pruhy a tabule strnišť rozkládaly se podél sebe do nedozírné dálky. Jir. Pokryly se zelení zhnědlé tabule niv. A. Mrš. Po uprázdnění tabulí po ovocných stromech [ve školce] pěstujeme po 3 léta zeleninu. Švec. Geol. část kůry zemské, která od nejstarších geologických dob představuje stabilní, vrásněním nepostiženou rozsáhlou oblast; útvar povrchu zemského podmíněný vodorovně uloženými vrstvami n. vodorovně rozlitými lávovými příkrovy. D Práv. starší název sborových soudů II. instance na Slovensku.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 640 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 640