• taj, -e m., zř. f. bás. věc neznámá, těžko poznatelná, záhadná, tajemná. To [hrob] studna bez dna, taj bez klíče. Vrch. Hle, nalezl jsem zase zlatý klíč, jenž všechněch tajů zámky otevírá. Klášt. Vždyť poznal jsem teprve stíny života, neznám ještě taje jeho a hlubiny. Zey. Já snažil se proniknouti její [přírody] taje. Vrch. [Farář] se zahloubal do tajů a záhad převratů zemských. Jir. Doufal jsem v taji srdce, že se to bude líbit v skrytu. K. Čap. Jak jednoduchá to byla věta, a jak najednou pochopila hluboký taj její tajemný smysl, význam. Kronb. D věc záhadná nezasvěcenému. Tuto knížku si přečte s prospěchem každý, kdo chce vniknouti hlouběji do tajů mateřštiny. Lit. noviny. Mnohý tu najde v přístupné formě i kus zasvěcení do tajů malířského umění. Čteme. Pan Fedeon se uvolil, zasvětit mě poněkud do tajů bankovnictví. Mach. Vynálezce ho zasvětil do tajů aviatiky. Vach. D Bás. věc záhadně neurčitá, plná kouzla. Taj májového večera a země krása veškerá mi vzešla ve tvém oku. Čech. Taj podivný, v nějž celý kraj se halil, byl roztržen. Vrch. Do jizby uložil se taj milostných nocí. Mrš. [Jiskérky se mihotají,] jakby v neznámé té taji hlubin vodních hasly hvězdy. O. Červ. D věc skrývaná, utajovaná, nemající býti prozrazena. Hatil nitky zákulisních akcí, taje klubu nosil do redakcí. Čech. Nahlédl v taje rodiny Knedlhansových. Herrm. D v taji kniž. v tajnosti, potajmu, potají. Je v taji oddal kněz. Chal. Já těšil sebe v taji sám. Mach.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 177 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 177