• takřka (poněk. zast. takořka) adv. téměř, skoro. Každý chtěl vyrazit na nepřítele, který takřka před branami mordoval a pálil. Jir. Hostýn jest viděti takořka z polovice Hané. Herb. Bydlíme na jednom dvoře, jsme takořka sousedi. Čap. Ch. Pozdravil dívku uctivě a čistý, takořka dívčí výraz jeho jasného oka budil důvěru. Zey. Mladistvý bratr tyto otázky pronesl takřka jedním dechem. Třeb. Byl již takřka jednou nohou na onom světě. Rais. Seděli na svých koních pyšně a hrdě, takřka se ani nepohnuli. Kop.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 127 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 127