• takový adj. zájm. jsoucí toho způsobu, druhu, té podoby n. těch vlastností. Je to žena asi třicetiletá v hrubé kytlici a takové též košili. Arb. Na hlavě měl takovou tu beranici, jež u předu končí štítkem. Rais. Jen jednoho jsem znal, co měl zrovna takový zvyk jako já. Jir. Široký přestal se nadýmat a udělal se zas takovým, jako byl prvé. Erb. Dost na tom, když se najde jen několik čtenářů, kteří o tobě s takovou oblibou čísti budou, s jakou já o tobě píšu. Něm. Pak zavedou zvoleného vodníka doprostřed nějaké kotliny, a není-li na místě taková, naznačí se na zemi kolo. Něm. Ty budeš milovanou ženuškou, tvůj lampář milovaným mužem, a takoví lidé si založili ten nejpevnější základ svého štěstí. Hál. Tynda už byla taková, že si ze strašných dojmů nic nedělala. Čap. Ch. Takové dívky, jakou nyní v temné komoře nalezl, kníže dosud nebyl spatřil. Jir. Takové oči nejvíc vidí, které ucházejí pozornosti lidí. Hol. Jaký pán, takový krám. Jir. Jaký život — taková smrt! Baar. Omluvil se, že má doma zadělaný perník, radnice že ho neživí, jaký plat, takový že je mlat. Baar. Každá práce šlechtí — ať je taková nebo onaká. Kronb. Po cestě ptal se všude, jestli viděli lidé takovou a takovou osobu, popsal dceru od hlavy do paty všeobecné označení. Něm. [Psaní] nebylo takové ani makové bylo nijaké. Nár. l. Kniž. Jsemť akademickým malířem a jako takový jsem zaměstnán v známém atelieru jako dílovedoucí. Čap. Ch. D Expr. vynikající jakostí, velikostí n. množstvím, dobrý, značný, velký a p. Po tom hnusném letošním jaru takový den tak krásný. Lit. noviny. Pán farář je tuze hodný, takový dobrák. Jir. Takový pán a dá od cesty šesták? Šmil. Pro nic za nic nepřišel v takovou dálku, bude snad chtít peníze. Rais. Sáně se blíží. Ale jedny jen! A on měl takového komonstva tak mnoho! Jir. Taková léta v cizině — a žádné zprávy o sobě neposlati! Tyl. Cítím takovou únavu, nadřel jsem se moc. Baar. „Já mám dnes takový hlad!“ vzdychá stařenka. Ner. Sklepník se s takovým udivením a s tak divným úsměvem na něj podíval, že se mladý muž začervenal. Zey. D oživuje a citově zabarvuje. Ti mathematikové jsou všichni takoví vytáhlí, hubení. Šim. Je příliš sentimentální a málo veselá, vůbec taková vážná pořád. Jir. Taková tichá, krotká společnost scházívala se v naší vsi. Baar. Když jsem viděl zanícené oči hluchoněmých — takové divné teskno zaplavilo mou duši, že bych se byl dal do pláče. Kronb. Jak dovede taková Jiřina Štěpničková družně se zapojit do ochotnického kolektivu. Čes. sl. Ještě velcí romanopisci devatenáctého století, takový Balzac, takový Stendhal, takový Flaubert, pracují s takovýmto pojetím lásky. Šal. Můj krok byl volný a vzezření takové nijaké. Šrám. Jen se podívejte do nočního stolku, v kterém se takových deset, patnáct let nikdo nehrabal. Lid. nov. D Lid. určitý, ale blíže neoznačený, jeden, jistý. Přijeli na takový zámek o samotě ve velké zahradě. Jir. Tak přišli k takový smrčině. Erb. Tam [ve sklepě] hlučí jen, hm, jen takový ventilátor. K. Čap. Dveře mívaly takové dřevěné závory, které se zvenčí otvíraly pozdvihnutím tyče. Herb. To má takovou rourku a v ní je sklíčko. Něm. D Pejor. mravně špatný, opovržení hodný n. bezvýznamný, nicotný. „A kdo by o ni stál, o takovou —“ řekl čeledín [o nemanželské dívce]. Hál. Nevydržel s ní [ženou]‚ kde pak také s takovou … každou neděli sem za ní jezdí oficíři. Theer. Dvořan [o mlynářovi]. Nač čekat, Jasnosti, na takového; a připozdívá se. Jir. Takovej lecjakej … i tady byl jeden vod novin a nasek tu šenkýři pořádnej dluh. Mat.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 661 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 661