• taksi v. taxi.
  • taksi, taks adv. ve spoj. jaks(i) taks(i) jakž takž, více méně, obstojně. Jakmile zpozoroval, že umím jaksi taksi verše lepiti, nabyla i sem proň značně lichotivé důležitosti. Krás. Spěšně vstala popadnuvši salup, jímž se jaks taks zahalila. Šlej. Jeho pohled byl záhadný, jakoby si myslil jaksi taksi něco vážného, co se říci nedalo. Til.