• tam adv. (zast. a bás. tamo) ukazuje směr od mluvící osoby n. místo, které je ve směru od mluvící osoby, do toho místa, na to místo n. na tom místě; ukazuje na místo, o němž už byla řeč. Tam, kde se před jedenadvaceti lety narodil, přišel po jedenadvaceti letech tančit. V. Mrš. Vizte jen obraz ukřižovaného spasitele tamo na stěně! Arb. [Učitel] si položí dítě přes koleno, a kam řeže, tam řeže. Něm. Každé slovo z toho, co se mluvilo, dostalo [se] tam, kam patří. Čap. Ch. Dívka koukala sem, hoch tam, jakoby k sobě ani nenáleželi. Svět. [Slova šla] jedním uchem tam, druhým ven dovnitř. Herrm. Chodívali až k železnici sem i tam pěšky jedním i druhým směrem. Šmil. Věděla, že bude ta cesta za půl dne sem a tam pro ni mnoho. Svět. Hle, tam proskočilo světlo. Jir. Tam u lesa okno se třpytí. Ner. [Princ Josef] pomohl sedlákovi tam kdesi u Brna orat. Herb. Vešla do chaloupky, neboť se domnívala, že se tam nějaké neštěstí stalo. Erb. Padla těžce na podlahu a zůstala tam dlouho ležet. Zey. Tu byly skvrny, tam černé čáry po nábytku. Herrm. Přestěhovali se do města a zavedli si tam obchod krupařský. Šmil. Kam se obrátila, tam se setkala s jeho neuprositelným pohledem. Svět. Hory buď homolité, buď i báňovité, tu v ohromných kupách, tam osamělé, vysoce nad ni [rovinu] se vypínají. Pal. Pro lepší chuť přidala špetku soli a kmínu, ba až tam se zapomněla, že ždíbec másla přidala tak dalece. Ehrenb. Za týden uměl jsem ji [abecedu] tam i zpátky, jako když mele s jednoho i druhého konce. Rais. Jak jsem ji [zelenou sedmičku] dostal do ruky — již jsem tam byl prohrál jsem (při hře v karty). Hlad. Vlk vyskočil a ten tam byl pryč, zmizel. Herb. Než spokojenost byla ta tam. Jir. Chudáček, už je ta tam, pod zemí. Herrm. Muž se v těch zlých dnech uhonil tak, že se mu zapálily plíce a ve třech dnech byl ten tam zemřel. Rais. Proběhni se trochu, vždyť jsi zas celý ten tam unaven. Svět. Kdo v té peci sedá, jiného tam hledá. Baar. Jenom kde Bůh hospodaří, tam se dobře daří. Baar. Kde cikán, tam krádež, a kde Němec, tam faleš. Baar. No, pohořel jsem — co tam, to tam, o to hlavu nelam co se stalo, nad tím se netrap. Šim. Bývají [ženy] „kam vítr tam plášť“ jsou nestálé. Štol. „Ženuško sem — ženuško tam; mužíčku sem — mužíčku tam — tak to půjde celý boží den,“ myslil sobě pan Proutek o vlídném chování. Hál. To je pořád chvály s našimi holkami, naše holky sem, naše holky tam. Rais. Ouřad sem, ouřad tam, rytíř se v něm ozval na úřadu vůbec nezáleží. Jir. Pár let sem, pár let tam, to se vyrovná, když se mají dva rádi na rozdílu věkovém nezáleží. Něm. D venku. Dnes je tam šedivý mráz. Klicp. Ten vrtohlavec! rozpráví o parnu, a jest tam horko, až pára kosti láme. V. R. Kram. D Expr. označuje nebe, onen svět, záhrobí. Zasloužil si toho, aby lidé zaň se modlili, třeba toho tam nahoře asi nepotřebuje. Svět. Na světě to jináč nechodí, musíme tam všichni zemříti. Rais. Byl jako jiskra a už je tam. Rais. Dosti dlouho trápila se — tam jí bude lépe na věčnosti. Heyd. D tam a tam označuje určité místo, které se však úmyslně nejmenuje. Půjdeš tam a tam do lesa. Erb. Na cestě tam a tam se ztratila zlatá sponka. Hál. Kdo jej [psa] přivede tam a tam, obdrží přiměřenou odměnu. Stroup. Tam a tam — udal mi město a krajinu — je děvče, krásné jak jarní ráno. Kapp. D sem tam, sem a tam (řidč. semo tamo) s místa na místo, se strany na stranu. Oba mužové smýkali sebou sem tam. Jir. Ptáci lítají semo tamo. Nov. [Kapr] sebou na suchu sem tam hází a do vody si pomoci nemůže. Něm. Arcikníže chodil po dlouhé síni semo tamo. Win. Jdou [lidé] semo tamo. Každý jde někam. Hora. Dívá se po malé berušce, která jí běhá po klíně sem tam. Něm. D sem tam, sem a tam, tu tam, tu a tam, tu i tam na některých místech, místy, leckde, porůznu. Po hradbách sem tam prošlehl zlatý blesk od helmy. Jir. Také sem tam puška se mihla. Jir. Nalezneš v této knížce svět vykreslený tak, jaký jest skutečně, — sem tam nějaký žert, více však truchloty. Kosm. Obyvatelstvo sem a tam činí nádržky a kopá cisterny. Hol. Každou chvíli tu tam prudce vyletěl skřivan. Rais. Tu a tam bylo vidět u silnice osyku. Jir. [Paprsky] pronikaly tu tam hustými korunami do libého, zeleného přítmí. Jir. Zase s řezníky tu a tam v kotci nastala hádka o lůj. Win. Pracoval tu i tam za chasníka. Šmil. Strýček mne vodíval tu i tam, k Sperlovi do sálu, do pěkných zahrad, také do divadla. Něm. D sem tam (zř. semo tamo), tu a tam občas, někdy. Povídám si: necháš si ho [kluka] každý den půl hodiny po škole a sem tam si k němu přisedneš. A. Mrš. Na obehraném klavíru dovolí nám semo tamo zahráti „Kde domov můj“. Dyk. Přitakával, sem tam přidal nemastné, neslané slovo. Vrba. Který sedlák krásné voly má, pyšní se jimi, a schválně jede tu a tam na trh s nimi. Něm. [Služka] si ovšem také postěžovala, co ji tu i tam zamrzelo. Svět. D ve spojení s adv. sem označuje to, co se děje bez určité souvislosti, to i ono, všelicos. Sedlák myslil sem a tam, na jaký způsob by to chytře vyvedl. Lum. Rokovalo se ještě semo tamo, ale proti návrhu Antonína Žiliny neozval se již žádný hlas. O. Červ. A tak se mluví tam a sem o umění tom starém, novém. Mach. Teprve když se připlížila Janderka a začala se tam sem vyptávati, babička opět se vzpamatovávala. Rais. Uslyšev noviny byl překvapen, ptal se tam a sem. Jir.
  • tam citosl. naznačující dutě znějící zvuk. Spustil nahlas: Dram tam tam tam. Rais. Tančí se a hraje svorně dál, dupot, šupot, drn tam tam. Šlej. Zněly smutně údery zvonů, dopadaly truchlivě lopaty hlíny. Bim, bam, bim, bam! Tam, tam, tam, tam! R. Svob.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 967 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 967