• tamten (tamta, tamto) zájm. ukaz. ukazuje na osobu n. věc, jež je v dosahu mluvící osoby. „Ach urozený pane primátore,“ křičeli, „tamta babička chce s vaší urozeností mluvit.“ Rad. Podívej se na tamtu hůl! Hol. Prosím, podej mi tam tu mísu! Zey. V minutě je tu a vejde tam těmi dveřmi. Svob. D ukazuje na osobu n. věc, o které byla již řeč n. která je známá, onen. Západně rozkládá se jedna z německých kolonií, které v tamtěch krajinách znešvařují krajinu. Staš. Věrní katoličtí rádcové obklopili trůn. Stavové evangeličtí žárlili a sočili, že tamti „lepší vítr při dvoře mají“. Herb. Bez vašeho svolení nesmí Tomeš nikdy si vzíti tamtu z myslivny. Šub. Tak vy jste se ho [milého] odřekla — ale proč? vždyť není žádný kníže jako tamten. Krás. Co je mi po tamtom životě, budu-li tě nyní míti! Třeb. D předcházející, předešlý, dřívější. U nás je pokoj den za dnem; tamtoho nájemníka jsem dal pryč. Rais. Nemějte žádnou starost, že ona nedostane krásnou službu. Tamta milostpaní ještě uvidí, bude-li mít takovou, jako byla Lojzička. Rais. Kde’s byl včera, synu, předvčírem i tamtu noc? Václ. Neb. Těším se milými vzpomínkami na přátelství z tamtěch časů. E. Jel. Vždyť ten táborský lid je stejný, jako byl ta, ten lid patnáctého století. Herb. D ve spojení s tento, tenhle ukazuje na vzdálenější ze dvou osob n. věcí. Tahle veliká, Andula, už chodí letos do školy, a tamta, Márinka, půjde na přesrok. Šim. „Aspoň s tímhle děvčetem ať mám radosť, když s tamtou mám takové neštěstí.“ Merh. Umělci nejou už dávno jenom romantiky života. Jsou mezi nimi otcové rodin. Myslím, že on patřil k těmhle a nikoliv k tamtěm. Mah. Nebylo-li tamto Jírovo slovo tím, na které číhal, bylo jím dojista toto. Hál.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 86 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 86