• tanec, -nce m. opakované rytmické pohyby, prováděné jednou n. více osobami, zpr. za doprovodu hudby n. zpěvu. V největším zalíbení byl zpěv, hudba i tanec. Pal. Seznámil jsem se při tanci s jistou Pražankou. Ner. V divokém tanci zavířil s ní sálem. Čech. Ji chtěl bráti k tanci, ale nešla. Prav. Za tanec bych byla duši dala. Šim. Chtěl životem jíti jako v tanci, lehce, pružně. Kar. Skotačily [mořské vlny] jedna přes druhou, hrály si v tanci. Ner. Nám se čtyrmi dětmi do tance nebude nebudeme mít snadné živobytí. Rais. Za schopna provésti tento státnický čin, provésti tanec mezi vejci, pokládán byl Plener nesnadný skutek. Čes. sl. Vyhodili si kopýtkem, vyšli si na led k tanci vydali se na nebezpečnou cestu. Svět. D jistý druh těchto rytmických pohybů, prováděných podle ustálených pravidel; hudební doprovod k těmto pohybům. Tu ještě viděti staré tance. Jir. Quadrilla trvá déle, než tanec do kola. Prok. Po přivítání dali nám zahrát národní tance. Něm. Koupím 3 páry střevíčků pro špičkový tanec. Čes. sl. „Italský tanec“ či „pantomima“ předváděla celá dramata. Ner. Hvízdal si úryvky včerejších tanců. R. Svob. První tvůj obraz světa byl tanec smrti. Čap. Tan. tanec kolový, řadový, společenský; lidový, bohoslužebný, obřadný, divošský, idealisovaný, sólový, umělecký a j. D taneční kousek. Po tři tance nemohl se k ní dostati. Herb. Lituji, ale tanec vám dáti nemohu. Bozd. Hud. skladba hraná k tanci. D Expr. poskakování, pobíhání, hbitý, rychlý pohyb, mihotání. Plotna syčí a to je tanec okolo ohně. Sula. Konečně prořidl a zastavil se tanec vloček. K. Čap. Nucen byl jsem popřáti očím odpočinku od tance liter na sítnici. Čap. Ch. Pozoroval tanec malého plamene. Týd. rozhl. Všechny [myšlenky] ve volném tanci otáčely se ve vlnivé linii kolem čekaného štěstí. R. Svob. D Expr. spěch, shon, zmatek, mela, rvačka. A to je pak tanec, když na to lidé přijdou! Herrm. My taky měli tanec jako vy, s ovsem. M. Jahn. Tedy nevím, jaký tanec z toho vypadne co z toho pojde. Praž. pos. „Což? Zase štěkal starej?“ „A jak! Ten zas dělal tanec“ láteřil, vyváděl! Her. Já jsem kyrysar od druhé škadrony. Nemyslíš, že nám zítra nastane tanec krutá seč, boj? Baar. D tanec sv. Víta ob. posunčina. Natřásal se nejinak, než jako by se o něho pokoušel tanec svatého Víta. Vrba. Poskakoval, jako když jej chytne Vítův tanec. Sova. D kočičí tanec lid. pokrm z hrachu n. čočky a krup. Ví on třeba, co je to, ‚hoď bidlo přes bidlo‘ nebo ‚kočičí tanec‘? Taková pochoutka! John.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 472 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 472