• tehda, tehdáž, tehdy (dial. tehdyvá; zř. tehdys) adv. v oné době, tenkrát, tehdy. Měl jsem tehda při tom prvním a posledním podání ruky jakousi směšnou úzkost. Šim. Jaro tehda záhy a utěšeně se otvíralo. Jir. Lotka byla mladší sestra Fannina, tehdá jedva šestnáctiletá. Klost. Když hrušky zrají, tehdáž se česati mají. Čel. Pražské předměstí právě tehdáž se ponejprve dláždilo. Win. Tehdáž měl jsem rozsáhlé již známosti se staršími i mladšími vlastenci. Ner. Sedlák Květ měl takových knih několik, a to tehdy už něco znamenalo. Třeb. Proč Ti píšu, Jene Maria? Proto, že jsem Tě tehdy miloval, když celý svět se mi ve chmurách jevil. Zey. Když se ti hry nejvíce chce, tehdy přestaň. Čel. Tehdy počaly se jednotlivé paprsky staré osvěty řecké a římské prodírati z rumu. Čech. Jen kdys tehdys mlhami prosvitne slunce. Třeb. To už není jak tehdyvá. Uh.
  • tehdy adv. v. tehda.
 Zobrazeny karty 1-34 z celkem 34 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-34 z celkem 34