• text (ps. též tekst), -u m. písemný záznam jazykového projevu, zapsané slovní znění (v rukopisných zápisech, listinách, knihách, pod obrázky a pod.). Chvilku listy převracel, těkaje očima po textu. Jir. Slavík předložil mu oba texty [český i německý] pozvánky. Rais. Každý obrázek provázen byl textem drobounkého písma. Herrm. Budu vám kázati na text písma svatého o povolání Davida na vojnu. Mah. Obrátil se s plnou horlivostí ke shledávání biblických textů hlaholských a cyrillských. E. Smet. [Vyniká] filologickou znalostí všech podrobností textu. Vrch. Filol. edice literárního díla (proti poznámkám). Hud. slovní podklad písně, sboru, melodramu. Typ. písmo o velikosti dvaceti typografických bodů (7,5 mm). D Hud. hudební text notový zápis hudebního díla.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 263 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 263