• text (ps. též tekst), -u m. písemný záznam jazykového projevu, zapsané slovní znění (v rukopisných zápisech, listinách, knihách, pod obrázky a pod.). Chvilku listy převracel, těkaje očima po textu. Jir. Slavík předložil mu oba texty [český i německý] pozvánky. Rais. Každý obrázek provázen byl textem drobounkého písma. Herrm. Budu vám kázati na text písma svatého o povolání Davida na vojnu. Mah. Obrátil se s plnou horlivostí ke shledávání biblických textů hlaholských a cyrillských. E. Smet. [Vyniká] filologickou znalostí všech podrobností textu. Vrch. Filol. edice literárního díla (proti poznámkám). Hud. slovní podklad písně, sboru, melodramu. Typ. písmo o velikosti dvaceti typografických bodů (7,5 mm). D Hud. hudební text notový zápis hudebního díla.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 263 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 263