• tichý adj. nevydávající žádný hlas n. zvuk, nemluvící, neprojevující se slyšitelně. Stál Hilarion dlouho tichý, snivý. Vrch. Po celý čas toho trápení zůstal arcibiskup Metod tich. Vanč. Hospodyně byla ticha, necítila patrně svého neštěstí. Svět. Co ji svíralo, snažila se říci svému denníku, mlčenlivému, tichému papíru. R. Svob. Upustila modré pírko na tichý Dunaj. Havl. Tichá voda břehy mele (o člověku, který je schopen činů, na něž jeho vzhled neukazuje). Přísl. Ona je tichá voda, ale ty břehy berou. Něm. Geogr. Tichý oceán. Fys. tichý výboj druh elektrického výboje, neprojevující se akusticky. D nerušený žádnými zvuky, ponořený v ticho. Tichým večerem zazněly zvuky vážné písně. Jir. Skřípala [vývěsní tabulka] do tiché noci. Merh. Nemáš ráda tuhle černou a tichou hodinku? O. Schein. Krajina kolem tichá, opuštěná, všecko ve svátečním klidu. Jir. V tom náhle zalehl sem do tiché prostory ohlas jásotu. Jir. Sám v tiché klausuře jsem počet žití řešil. Břez. D málo slyšitelný, málo znějící, nehlasitý. Vyměnili mezi sebou sem a tam tiché slovo. Strn. Zkřivenou svou hubu sešpulil k tichému hvízdání. Šmil. Vzpomněla si na svého syna a dala se do tichého pláče. Zey. Šel tichým a opatrným krokem. Šmil. Pták se k vlnám v tichém letu snese. Vrch. D málomluvný, mlčenlivý; jsoucí vůbec mírné povahy, umírněný v chování. Pod svatým vrchem měl jeden tichý muž chalupu s trochou políček. John. Byl mladíkem veskrze dobrým, mravným a tichým. Vach. Byla to mírná, tichá žena. Šmil. Slečna Kopulentova je intelligentní, myslící, tichá. Dyk. A jako beránek — tak krotký, tichý, by zapomněl i dávné v duši pýchy. Hál. V této dědince zhusta vyskytují se blouznivci, kteří stávají se tichými, neškodnými blázny náboženskými bez záchvatů zuřivosti. Herb. D prostý ruchu, neoživený, nehlučný, nerušený. Z tichých pražských předměstí vyrostly nové, čisté čtvrti. John. Před domem běhávala dosti tichou ulicí drůbež. Ner. Jest u nás nyní mínění vytvořiti mezi dopravními pásy tiché ostrovy (refýže) k usnadnění přechodu pěším. Vlastiv. Již dlouhý čas byl tento chrámek Thaliin tich a zavřen. Jir. D jsoucí bez vnější okázalosti, nenápadný, prostý. Byla [svatba] jen tichá, nehlučná. Rais. Když byla úroda slabá, sýpka bývala „tichá“; když Pán Bůh požehnal, sýpka bývala „zpívaná“ a trvala od pondělka do pátku do půlnoci. Herb. V kostele byla tichá mše a po ní šlo se na hřbitov bez hudebního i zpěvního doprovodu a bez hlasitého čtení. Rais. D neprojevující se přímo; tajený, skrytý, zvl. zastíraný. Byl poražen, odsouzen tichou nenávistí obyvatel. Herb. Zde se začíná onen tichý heroism, jemuž nelze upřít podivu. Sez. Zdálo se mu, že se mu [dcera] vyhýbá, tichý její žal kormoutil jej velice. Jir. Viděl její úžas. V něm vycítil tichou výčitku. Jir. Říkalo se o něm, že se stal tichým učencem. Pfleg. Velkostatkář je nyní jen tichým společníkem kapitalisty. Marx-Štoll. Obch. (v soukromokapitalistickém podnikání) tichý společník osoba, která se účastní provozu živnosti jen vkladem, tichá společnost účast tichého společníka na nějakém podniku, tiché reservy fondy, jež obchodní podnik nevykazuje v účtech a v rozvaze, skryté reservy. D projevující mírnost, klid, pokojnost. Povznášejíc se ve vroucí pobožnosti, pociťovala tichou blaženost. Jir. Oči měl [mrtvý] otevřené, obličej tichý. Mácha. Snívalť o tichém, poetickém životě v lůně přírody. Svět. D tlumený, nevtíravý, nenápadný. Zář k nebi tichá šlehá. Ner. V domech bylo všechno prosté, barvy byly tiché a harmonické. R. Svob.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1068 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1068