• ticho, -a n. stav, kdy nezaznívá žádný zvuk, tichost, klid. Když Stařena docházela k rodící ženě, nastalo ticho a chvíle čekání. Vanč. Babička kráčela v tichu večerním, rozjímajíc a modlíc se. Prav. Ve stavení bylo ticho. Ale to mrtvé ticho mluvilo, křičelo. Jir. Za katem padlo dusné ticho do stanu. Jir. Kolem Heleny se rozhostilo hrobové ticho. K. J. Ben. Sedláky [na schůzi] pěkně přivítal, hezky k tichu všechny napomenul. Baar. Sňatek náš se bude odbývati v tichu v našem domě bez okázalostí. Zey.
  • ticho adv. řidč. a dial. neslyšně, potichu. Ticho si nějakou píseň prozpěvujíc, brala se chodbou. Jir. Ticho, tichounko se přikradl, i vlezl pod husí chlívek. Havl. Ale tatínku, buď ticho a nemluv tak. Kosm. Ticho jako krev Hanáků teče Romže. Bezr. Nechte ji [mrtvou] ticho ležet. Spí pokojně. Mah. D výzva ke klidu. Z vedlejší světničky sousedi volali: Co je to, chlapci! Ticho! Herb. Ticho, ty vražedníku, ticho, Herodesi! Vanč.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 581 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 581