• tisíciletí (zř. tisícletí), -í n. období tisíce let. Většina těch zločinů známa byla již v prvním tisíciletí našeho letopočtu. Čech. Nejpevnější budovy a pomníky rozpadnou se po tisíciletích v prach. Arb. Člověk není víc než vteřina v tisícletí. Kam.