• tisk, -u m. 1. reprodukční technika, již se mechanickou cestou přenáší písmo n. jiné značky na papír, knihtisk. Tisku používá rovněž tak tyran jako lidumil. Arb. Tisk je v Persii sice znám, ale je tuhý zápas proti němu. Ner. Není [v buržoas. státech] svobody tisku a slova. Lenin-J. Proch. D souhrn činností, jimiž povstává dílo tištěné n. reprodukované dílo výtvarné. Každý může v mezích zákona projevovat své mínění slovem, písmem, tiskem. Ústava. Fondů místních výborů se užívá na tisk a rozšiřování propagačních tiskovin. Marx-Engels-Štoll-Hoch. To byla v těch novinách chyba tisku. Stroup. Upravil k tisku své prosaické spisy. Vrch. Výlučné právo tisku učebnic by náleželo znárodněnému průmyslu. L. Frej. První jeho článek vyšel tiskem roku 1852. Herb. Leccos už z těch selských memoirů bylo tiskem uveřejněno. Jir. Tisk pouťových obrázků byl skončen. Čap. Ch. Typ. tisk z hloubky, s plochy; tisk plošný, rotační a j. D tištěná kniha, tištěné dílo, zvl. starobylé, vzácné a p. „Hubička“ vychází jako krásný tisk se šestibarevnými ilustracemi. Čteme. Universitní knihovna dostala právo na všechny tisky vyšlé v Čechách. Moucha. Podél zdi stály regály, plné starých, českých tisků. Jir. Prohledej ho, zda u sebe nechová zapovězených tisků. Nov. Tisk soukromý, novoroční a j. D souhrn tištěných knih i periodik, zejm. novin, časopisů a p. Je zajímavé, jak píše o návrhu ústavy zahraniční buržoasní tisk. Stalin-J. Proch. Již tehdy psával do dělnického tisku. Halas st. Napíšete dnes něco o revolverovém tisku vyděračném. Hora. Vlámský radikální tisk nemohl přímo vystoupiti s obhajobou německých thesí. Naše d. S úchylkami obojího typu [archaismy a vulgarismy] se setkáváme také v t. zv. lidovém tisku. Havr. Za slepecký tisk se pokládají papíry opatřené vypouklými body. Pošt. ř. Kramářské tisky jsou předchůdci tištěných novin prozaických. Lit. noviny. D vytištěná písmena, vytištěné typy. Vydání jest nádherné, a tisk nejnovější antikva. Čel. Líbily se mu [knihy] v těch starých vazbách, s prostým jednoduchým tiskem. Baar. Podal dámě tenkou knížku v prostinké šedé obálce bez tisku. Jir. D Text. tisk tkanin potiskování; tkaniny s tištěným vzorkem; dámský tisk.
  • tisk, -u m. 2. řidč. stisknutí, stisk. Zamilovaný klade celou svou blaženost v rychlý tisk ruky. Paleč. Tiskem pevným držela [pravice] doposuď smrtonosnou zbraň. Pfleg. D Dial. tlačenice. V kostele žarošském nastal tisk, že by jablko nebylo propadlo. Herb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 535 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 535