• tisknouti ned. 1. (příč. tiskl, tištěn, přech. tisknuv, subst. sloves. tištění) mechanicky přenášeti písmo n. jiné značky na papír a p.; tiskem rozmnožovati, zhotovovati. Papír, na kterém se tisklo a psalo, byl složení chatrného. Čech. Dáme tisk nout o padesát exemplářů víc. Ner. Měl ten podivný pocit viděti svou první tištěnou knihu. Zey. Tu tiskl krejčík číslo Padolské obce. Jir. „Bez vaší rady se neobejdeme,“ lhal doktor jako když tiskne bez ostychu. Kosm. Hraje herec se skutečnou hravostí, jako když tiskne. Vodák. D tiskem uveřejňovati, vydávati. Tiskl jsem pod svým jménem bezstarostně dál. Mach. Nečekal jsi přece, že ti budou tisknout všechno, co jim pošleš. Č. Jeř. Já vím, že co se tiskne, je samá lež. Kam. D tisknouti tkaniny potiskovati vzorem. Proto se dáválo plátno tisknout a barvit v blízkém městečku. Něm. [V tiskařských fabrikách na kartouny] počalo vzorkované tisknutí látky ruční prací. Pfleg. [V továrnách] se tiskly bavlněné látky. Svět.
  • tisknouti ned. 2. (příč. tisknut, subst. sloves. tisknutí) (co) vyvíjením tlaku něco svírati. Tatínek jí [babičce] tiskl ruku, maminka ji plačíc objímala. Něm. Ve čtvrt hodině tiskl si starý Kaplíř ruku s Mistopolem. Třeb. Vespolek si pravice tiskli, že zachovají v tajnosti, o čem dnes rokovali. Jir. [Za kulisami] se ruce tak maně našly v tisknutí. Jir. Ku konci z vděčnosti tisknu ruku redaktoru Fr. Zákrejsovi přátelsky děkuji. Šmil. V zoufalém pláči tiskne si ustaralou hlavu. Baar. Král tiskl dlaněmi svá kolena. Jir. Hlídač v pravici tiskl bandasku. Rais. Černý slunečník tiskla pod paží. V. Mrš. Matěj silně špičku u dýmky mezi zuby tiskl. Prav. D (koho, co k čemu, nač) vyvíjením tlaku někoho n. něco mačkati, přitahovati k něčemu n. na něco. Dcera ředitelova plakala, tisknouc se k Thamové. Jir. Po nejvyšších schodech šla už zvolna tisknouc si ruku na srdce. Merh. Tiskl tvář svou v dlaně. Zey. Tisknu zas čelo na sklo. Podl. Držíc šátek v obou rukou tiskla ho ke rtům. Jir. Přivíral oči — tiskl jejich víčka k sobě. Baar. Tisknul mu stříbrný peníz do ruky. Tyl. Nebyl schopen nadšení pro věc svatou a velebnou, jež meč do ruky tiskne. Jir. Pan Bušek máčel zub a pysk a víno ku půnebí tisk’. Ner. D (co kam) vtiskovati, vtlačovati něco někam; vytlačovati něco někde. Žhavé železo jim tiskne v záda holá. Vrch. Vy píšete nepřátelům krále a tisknete pečeť královskou na to. Vrch. Svůj tiskneš [nadšení] znak do činů vyvolenců. Krás. [Domácí] chodí po domě a plije, že tu načudím, tady tisknu cvoky. Rais. Bohyně tiskne políbení na její čelo. Něm. Do paměti si tiskla seznam všech předmětů. Her. D (koho) zast. utiskovati, utlačovati. Šlechtu nám zničili, měšťany vyhnali, lid tisknou. Jir. Rač se tisknutých zastati. Jir. Kdo tiskne druhého, z ďábla jest. Šmil. Netiskl vdov jsem a nebral jim země. Bezr. Ve vlasti staří bohové byli vždy více tištěni. Podl. D Zast. tísniti, tížiti někoho. Taková bída naši milou vlast tiskla. Ehrenb. Nemysli, že nás tiskne jenom starost o tělo! Praž. pos. Žádné vědomí hříchu neskličovalo a netisklo duši mou. Ner. D (koho od koho, na koho a p.) zast. tlačiti, vytlačovati někoho mocí, násilím, zvl. vojensky svírati, útočiti na někoho. Po těchto slovech tiskl vůdce s něžným násilím od sebe dítě své. Mož. Viděla, jak Chodové nepřítele překvapivše, jej tisknou. Jir. Vojínové Aufenštejnovi tiskli Čechy a tito počali ustupovati. J. z Hv. [Nepřítel] již naň tiskl docela z blízka. Tomek. Eliška, tištěna jsouc z všech stran, stěží mdloby se zdržela. J. z Hv. D (koho k čemu) zast. nutiti někoho k něčemu, naléhati na někoho s něčím. Neslušíť se na moc světa tisknout lidi k víře. Jir. Nemá býti žádný puzen ani tištěn k jinému vyznání. Tomek. D tisknouti se (kam) tlačiti se, chouliti se, tísniti se. Houfec tureckých žen tiskne se ze strachu před ním ke zdi. Ner. Děti v blahu se ku teplým kamnům tisknou. Mach. Tiskly se plaše do koutů. Herb. Vše se kolem Satanely tiskne, kupí, řve. Vrch. Pročež se tiskli okolo něho a křičeli o rozdělení plenu. Rieg. D (kam) s námahou n. mocí, násilím se někam dostávati, prodírati. Tisknul se skrze zástupy k nim. Pal. Po obřadě tisklo se všechno z kostela. Zey. Tiskli se [kmenové] vždy dále na jih. Pal. Přen. V rodinných záležitostech netiskla se babička radou svou nikdy v popředí. Šmil. Ranní šero tiskne se již ouzkým oknem do sedničky. Tyl. Proti tomuto výkladu tisknou se mi do pera některé námitky zásadní. Ertl.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 724 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 724