• tiskový adj. k tisk; týkající se reprodukční techniky, jíž se vytváří literární dílo. Všimněte si svobody shromažďovací nebo tiskové. Lenin-J. Proch. Tato náhoda měla by donutit vedení stran, podívat se na poměry v redakci jejich tiskových orgánů. Zápot. Síť tiskových důvěrníků a dopisovatelů bude páteří, kolem které bude strana vybudována. Dějiny VKS(b)-J. Proch. Prohlásil na tiskové konferenci, že rozpočet „studené války“ povede USA do hospodářské deprese. Ml. fronta. Prodala právo k tiskovému vydání libreta. Krás. Seznam veškerých odběratelův vedle nákladu tiskového bude uveřejněn. Lum. Sem tam vloudily se i tiskové chyby. Herb. Typ. tiskový papír určený k potištění knihtiskem, kamenotiskem, hlubotiskem a p. Tiskový arch. Práv. tiskové právo souhrn právních norem, upravujících tiskové poměry. Tiskový zákon jedna z hlavních pravních norem, upravujících tiskové právo. Tiskový delikt trestný čin spáchaný porušením tiskového práva. Tisková svoboda. D týkající se tištěných děl, zvl. denního tisku. Iron. Tisková polemika na rozdíl od všech jiných druhů boje nemá žádných pravidel. K. Čap. Veř. spr. tisková služba instituce pečující o pravidelné informování veřejnosti. Tisková kancelář. Tiskový attaché. Tisková oprava zpráva, kterou je povinen otisknout na žádost úřadů n. legitimované strany periodický tiskopis, který přinesl sdělení podle názoru žadatelů mylné. Pošt. tiskový telegram druh zlevněných telegramů zasílaných novinám, časopisům, zpravodajským kancelářím n. rozhlasovým stanicím.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 271 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 271