• tok, -u m. 1. pohyb kapaliny v něčem n. z něčeho tekoucí, proud kapaliny, zprav. vody. Tichý tok potůčku proměnil se v divokou bystřinu. Mach. Tok Vltavy jako by se byl zastavil. Herrm. Prudkým tokem se valila z rány s vodou smíšená krev. Mácha. [Trpělivost] již vězí v chladném, lenivém toku jeho krve. Havl. Dav lidí jako tmavý tok vhrnul se do holých alejí. Jir. Bás. Lem pralesa se díval v mořské toky. Čech. Zřel jsem rýhy hluboké, jež toky slz jí v líce vyryly. Mach. A na haldách, v tom smutném království, stráň sirnými je toky sžíhána. Mart. Přen. Viděl, jakým řečištěm musí se dáti tok našeho písemnictví. Zákr. [Mládí] úmyslně přehlíží chladný, rvavý, přes všechno se valící tok života. R. Svob. Již se píseň hrne ze srdce mocným tokem! Šmil. D Řidč. množství jednotlivců n. věcí souvisle jedním směrem se pohybujících n. majících tendenci. Konce nemá ten lidstva tok, a běda, kde se zastaví! Jir. Proud rozčísl se o postavy strážníků a biletářů ve dva toky. Čap. Ch. I je problémem rozhodnout, lze-li tok příjmů tak upravit, aby progresivně zvyšoval poptávku po zboží. Výb. Julča nebyla s to, aby vše to vypověděla jedním tokem. Herrm. Zarazil jsem tok svých představ. Kar. Tok vzpomínek brzy změnil se v hotový proud. Rais. Fys. Tok světelný množství světla, promítající danou plochu za 1 vteřinu; tok magnetický množství magnetických siločar procházejících danou plochou. D Kniž. nepřetržitý postup, běh něčeho, zpr. časový průběh, dění. Míjely dny smutné volným tokem. Svob. Městeč- (V ORIGINÁLNÍM TISKU PSJČ CHYBÍ ŘÁDEK) Rozhlas. Je [příroda] ve věčném vznikání a zanikání, v nepřetržitém toku, v neustálém pohybu. Dějiny VKS(b)-J. Proch. Kulturní život na závodech udržuje a rozšiřuje spojení s přirozeným kulturním tokem v městě. Lid. nov. Jen změna život je a vše je v toku. Vrch. D Ridč. koryto řeky, potoka, tekoucí voda v něm. Tok Hronu obnáší 24 mil. Něm. Odra protékala jeho zeměmi ve svém středním i dolním toku. Goll. Dno údolí vypadalo jako mapa plastická, s hlavním tokem uprostřed, s holnými přítoky po obou jeho stranách. Rais. Hydr. řeka, potok, průplav a j. s tekoucí vodou. Stav vody na českých tocích. D Bás. tekutina, mok. Udeřil číší o stůl, že zlatý tok vyžbunknul. Choch. Vyprázdnil prudkým douškem tok révy do poslední kapky. E. Jel. Vstupuje do moře, šplounajícího líbezným tokem plzeniny. Herrm.
  • tok, -u m. 2. mysl. tokání; doba páření lesních i polních kurů.
  • tok, -u m. 3. lid. řešeto. Po převátí hospodyně s děvečkou všecko [oves] na toku stáčely. Č. lid. Napekla koláčů, jež se na tokách anebo v putně na zádech na místo určení dodávaly. Č. lid.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 820 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 820