• tolerance, -e (zast. tolerancí, -í) f. snášelivost k odlišnému mínění, k odlišným názorům, zvl. snášelivost náboženská, Náboženská tolerance k nám vnikla téměř bez boje. J. Jak. O nějaké tolerancí ve věcech víry nebylo ani řeči. Rez. Tech. rozsah dovolené nepřesnosti výrobku; rozsah dovoleného kolísání mezi mezními rozměry výrobku. Minc. rozdíl, o který se smí váha mince odchylovati od váhy stanovené zákonem; remedium. Voj. míra, o kterou se liší rozměr dobré a špatné strany kalibru. Lék. odolnost organismu proti účinkům škodlivých látek.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 106 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 106