• trápiti ned. působiti tělesné n. duševní utrpení vůbec, soužiti, obtěžovati. „Což kašel? Trápil?“ ptal se doktor. Mach. Mne trápi hlad. Štěp. Hrozné sny jej trápily. Šmil. Trápí tě zlé svědomí? Tomsa. Láska počala trápiti mé raněné srdce. Kram. Každý den otce trápil, aby ho do ciziny pustil žadonil. Kram. Krása? ta ji netrápila nebyla hezká. Svět. Přemyslením mozky si netrápili nepřemýšleli mnoho. Svět. Čím více si hlavu trápí, co by udělat měl nejdřív, tím je zmatenější přemýšlí. Hol. D Zast. a lid. (mučidly) mučiti, trýzniti. Myslela jsem na mučeníky, jak je trápili. R. Svob. Kat je kolem trápí. Heyd. Zpovídá se a vyznává, že trápil zvířata. Šrám. D trápiti se lid. snášeti tělesné n. duševní utrpení, soužiti se. Zle jsem se trápil, když jsem opuštěn ležel v lese. Prav. Nešťastně zamilován, trápí se. Šrám. Stal se nevlídným samotářem a trápil se sám nad sebou. Šmil. Trápila se pro ztrátu velkého jmění. Pfleg. O ty hodiny se trápil [že je rozbil]. Jir. Kterážby [dívka] po mně se trápila! Štěp. Netrap se takovými myšlenkami! Roven. D Expr. velmi se namáhati, pachtiti. [Domácí úloha,] nad kterou se už týden trápil. R. Svob. Mám se trápiti s návrhy člověka, jehož povahou pohrdám?! Podl. Otázka ta nezdá se mi býti takové důležitosti, abych se trápil rozluštěním jejím. Štol. [Čeští žáci v německé škole] tázáni jsouce marně se po výrazu trápili. Ner. Trápil se za nejistým výdělkem při obtížném obchodu. Svět. Chtěli nechat chuďátko jen trápit se na pána pracně studovati. Preis.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 321 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 321