• trakt, -u m. část, oddíl, křídlo rozlehlejší budovy; řada budov vzájemně souvisících. V nižším traktu budovy hostily policejní pryčny směs lidí. Dyk. Panstvo bydlelo v zadním traktu [paláce]. Maj. Z kanceláře vyšel sluha a uháněl k protějšímu traktu zámeckému. Klost. Jsou trakty [v továrně]‚ kde pracuje se zcela v nahu. Šlej. D (v ruském prostředí) silnice. Dvojí nástup na Simbirský trakt likvidován. Lang. Sibiřský trakt je silnice dlouhá as 7800 km. OSN Dod. D Zast. okres, obvod. Znal [vikář] dokonale celý svůj okres — nebo jak on po staru ještě říkal „trakt“. Baar. D Anat. zažívací trakt ústrojí zažívací.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 78 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 78