• trvati ned. stále, bez přestání, ustavičně býti, existovati. Nic netrvá věčně. Baar. Bože mocný, který nad světy trváš a kraluješ. V. Mrš. D býti, existovati, konati se po určitý čas. Její radost neměla dlouhého trvání. Něm. Škoda toho milování, že netrvá do skonání. Nár. pís. Zábava moje netrvala dlouho. Zey. Vázání pleny není snadné; děje se před zrcadlem a trvá za drahnou chvíli. Jir. „Zkouška státníkova“ trvá sedm čtvrtí hodiny. Durd. Jsem stará, dlouho-li budu ještě trvat? Něm. Přišel se podívat na kamaráda, s kterým to prý již nebude dlouho trvat. Preis. Fon. trvání hlásek délka, kvantita. D nacházeti se, býti po určitý čas v jistém stavu n. poloze. Sevře hlavu do dlaní a trvá v mlčení. Svob. Zabrán do myšlenek trval jsem v poloviční dřímotě. Zey. Už musím jíti, dokud matka v prvním spaní trvá. Něm. Nebylo na nás útočeno palnou zbraní, ale trvali jsme stále v nebezpečí. Vráz. Babetka trvala na modlitbách. V. Mrš. Evička trvala při svém mírném chování. Svět. Sklesla na stolici, a trvala tak po dlouhou chvíli. Choch. Nehnutě trvaly ve svém postavení [na jevišti]‚ jako sochy mramorové. Jir. D Zast. na určitém místě prodlévati, zůstávati, setrvávati, býti. Tam [v bibliotéce] její manžel trval nyní skoro ustavičně. Jir. Každinký den obcházel starý hradník hradby a věže, zdali na místě vykázaném hlídky trvají. Třeb. R. 1858 vydala Němcová „Slovenské pohádky a pověsti“ co výsledek svého dřívějšího trvání na Slovensku. Hál. Syn trval v práci u mistra sedláře a k rodičům se nepodíval. Prav. D (na čem) vytrvale se přidržovati nějakého názoru, myšlenky a pod., neupouštěti, neustupovati od něčeho. Trvám na svém výroku. Svob. Trvám na svém návrhu, abys požádala B., aby odjel. R. Svob. Trvala pevně na svém a neústupně. Zey. „Trvám na Anýžce,“ odvětil Adam upřímně. Hol. D trvám jsem přesvědčen, myslím, soudím. Nejmladší doklad nepřehlasovaného a v koncovce je trvám v listině z r. 1186. Hujer. Marynková přinesla tabák, je to, trvám, cizí zboží. Rais. Trvám, že jsem ti časem svým již připomenul, že pocházím z rodiny velmi nábožné. Arb.V. t. trvající.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 930 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 930