• tvořiti ned. záměrnou, obyč. delší činností něco vyráběti, vytvářeti, něčeho se dopracovávati. Hůř je tvořit než bořit. Baar. Když Čecha tvořil světa Pán, tu přišel škůdce starý. Čech. Když byl svět už stvořen, scházeli ještě lidé; ti však se netvoří jen tak. Ner. Ženštiny nosí v krásně tvořených amforách na hlavě vodu. Ner. [Žoldnéři] se rozestoupili ve dvě dlouhé řady, tvoříce tak ulici. Jir. Smutné by bylo pro lidstvo, kdyby přestalo tvořiti si tak zvané utopie. Zey. Tvořil si v mysli celé krásné příběhy. Svob. Dle představ svých si člověk tvoří bohy. Heyd. Ti mní [hrdinové]‚ že kol nich svět se točí a oni že tvoří dějiny. Hál. Jsme si dobře vědomi, že živý jazyk má právo tvořiti si slova. Naše ř. Jména zemí rozličně se tvoří. H. Jireč. Teprve v druhé řadě se dbalo tvoření tónu. Černušák. Skutečný lid najdete všude tam, kde je potřebí tvořit a budovat novou radostnou budoucnost. Zápot. Gram. tvoření slov kmenosloví. Keram. tvoření vytváření, obyč. z volné ruky, bez pomoci tvornic. D tvůrčí činností uměleckou něco vytvářeti. Jaká je základní podmínka uměleckého tvoření? V. Mrš. Takto hněte a tvoří básník opravdu a skutečně život. Šal. Tvořila [B. Němcová] ze vzpomínek a vzpomínka z mládí vidí vše jasnější, ozářené, očištěné. Jir. Já neumím tvořit suchou cestou [bez inspirace]. K. Čap. Výraz je první a nejtěžší podmínkou hercova tvoření. Eva. Jeť zajisté rozdíl mezi tvořením a napodobením. Vlč. Jindy jsem sed’, chvilku přemýšlel, až mi něco napadlo, pak jsem kombinoval, tvořil a psal. Vrch. Netvořil už ale sochy andělů a mučeníků, ale tvořil samé ďábly. Vrch. Musilať [Malá] každou úlohu tvořiti jaksi sama ze sebe, a to mnoho znamená. Lum. A to bylo v době, kdy se jazyk formoval, kdy nejen se tvořilo, nýbrž i zápasilo a bojovalo. Vrch. D (z koho co, koho jakým, komu co) dělati, činiti, působiti z někoho něco, někoho nějakým, někomu něco. Nechtějme z techniků tvořiti pouhé stroje počítací a vyměřovací, nýbrž lidi. Havl. Víno sladké v číši hoří, člověka to silným tvoří. Vrch. „Toho nezasáhneš, surovče!“ volala, tvoříc mu tělem svým štít. Svět. Ti tvořili jeho srdci potěšení. Baar. Území státu tvoří jednotný a nedílný celek. Ústava. D vůbec vykonávati nějakou činnost na cíl nezaměřenou, jeviti nějaký výsledek. Vlaštovky honíce se tvořily vlnité oblouky. Rais. Hlučně se valil [potok] s výše tvoře drobné vodopády. Dyk. Veselo a hlučno kolem všudy, divy tvoří český klenot rudý [mělnické víno]. Heyd. Kaštanová alej tvořila teď chodbu uzavřenou pro sebe. Mlaj. Skály ouzkou bránu tvoří. Mácha. Démantové po travině tvoří rosa krůpěje. Heyd. Světle kaštanové vlasy tvořily vysoký účes. Rais. Jádra tvořily hvězdu. Něm. Nadzdvihl klobouk v pravidelné čáře, která tvořila s jeho postavou pravý úhel. Merh. D Kniž. má význam formální; býti. Porost tvoří jenom křoví olšové, lískové, jalovcové. John. Ty dvě bankovky tvořily všechno její životní blaho. Čap. Ch. Okrášlena byla všemi šperky a zlatými penězi, tvořícími její věno. R. Svob. Zastavme se na chvíli u knihy, která tvoří vrchol umělecké činnosti Banvillovy. Vrch. Většina [dervišů] je rekrutována z nižšího lidu a tvoří vlastně jen jakés bratrstvo. Ner. D tvořiti se vznikati, dělati se. V bílém jasnu tvořily se dlouhé stíny. Rais. [Barunka] se byla zahleděla na oblohu, na níž se tvořily blíže západu ty nejkrásnější obrazy. Něm. V krvavých soumracích dohořívalících a tvořících se sluncí jsem jásala. Břez. Před očima tvořily se mu mžitky. Třeb. Okamžitě tvořily se dva tábory. Zey. Hloučky se tu a tam tvořily. Jir. Staré útvary společnosti lidské se rozpadávají a tvoří se nové. Mach. D Zast. zř. tvářiti se. Oko baši hoří, a ač nerad, přec se volným tvoří tváří se ochotným. Pok. V. t. tvořící.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 653 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 653