• tykati ned. oslovovati někoho „ty“, říkati někomu „ty“. Verunko, když jsme se tak sešly a seznámily, mohly bychom si tykat? Něm. Můžem si teď kamarádsky tykat. John. „Kdes byl?“ zeptal se ho, tykaje mu jako člověku poddanému. Jir. Kancelářský zpupně najednou jemu — staršímu člověku — tyká jako pohůnkovi. Herb. Kavkazané každému bez rozdílu tykají. Čech. Zapovídám si tykání! Ner. Bývala zpěvačka a tykala si s knížaty a králi byla s nimi důvěrně známa. Zey. D tykati si (s čím) expr. býti dobře s něčím obeznámen, míti k něčemu přímý vztah. Tyká si [M. Majerová] s přírodou i s přírodností lidskou. Šal.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 83 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 83