• adv. vyjadřuje rychlé, skoro neočekávané nastoupení n. pominutí děje, jeho úplnost, ukončenost, definitivnost; již. A jak bičem švihne, už někoho raní. Mah. Zdvihl pravici, v tom však už ji spustil. Jir. Ledva kohout dozpíval, už zas pes se rozštěkal. V. Mrš. Ano… ihned… neuvěřitelné… už běžím! John. „Už jsem u tebe, už!“ volal dědeček. Rais. „Hrome!“ vykřikl náhle, „už to mám — už jsem nalezl svého mesiáše.“ Štol. Snad už jsou [Mícha se synem] ve vsi. Sab. Co dítě? on se oženil už? vždyť to chlapec! jaký pak to muž? Krás. Učinila krok ku dveřím, ty se však už otevřely a tři osoby vešly. Zey. „Polez ven!“ zavolal na něho Zborovský, ale hastrman žblunk, už byl pod vodú. Herb. Horáček už umřel. Ner. Pak chopivši pánova koně: „Už je zde, už jsi zde!“ s náramným křikem volá. Mácha. Vyběhla z lesa na pokraj, že prý už táhne jara báj. Hál. Hvězdičky už svítí do noci. Čech. Za chvílku tekla už kaše ze sedničky přes práh do síně. Erb. Měli jsme sněm v Kroměříži, už ho rozpustili. Havl. Živý ruch byl kolem všude, ač už soumrak nastal. Jir. „Už jsem po modlení,“ zasmál se. Rais. Už je to pravda — už jsem je [lívanečky] snědl — skoro celou mísu! Šim. D zdůrazňuje, zesiluje význam slova, ke kterému se vztahuje (často s určením časovým); právě, dokonce, tedy, přece. Už od pondělka byl po všech dílnách v městě šum. Win. Už dávno hvězdičky tak pěkně nesvítily. A. Mrš. Vlastně už i ty lžíce půjčuje paní Fogetka jen neráda. Ner. Jestli pak já vás už jednou naučím, abyste mluvil jako člověk? Mrš. Na Josefa, říkávají, už i vdovin pluh vyjíždí ze dvora. Hol. Hnusilo se mu viděti květ a docela už růži — v knoflíkové dírce, ve vlasech. Baar. A když se jedná už o politiku, žádali politiku založenou na vědeckých základech. Herb. Lépe básním než ten váš Svoboda, už proto, že mám více fantasie a méně gramatiky než on. Ner. „No, už dost, pojďte dál,“ řekla zase tak přísně, když rohožka ociťovala se již v povážlivém nebezpečí, že ji rozšoupám. Šim. Jirka už jako školák všecko věděl, všecko znal. Maj. Pan Kašpar ovšem nahledl, ale jak už tomu bývá, pozdě. Šmil. Ona už je taková! Směšno je chtít ji teď předělávat. Svob. Přivedla jsem vám ještě trochu chasy, mějte už s těmi malými strpení! Něm. „Mlč už s těmi hloupostmi!“ Her. [Je] tak sklíčen, že i myslet už se bojí. Ner. Ostrou výčitku měl už na jazyku — ale jak spatřil tu smutnou tvář — spolkl výčitku. Baar. Nuže, jeď už, milá polko, šťastnou cestu, šťastnou cestu! Ner. Beze slova se už chopil volantu. Til. Slzy — ať už pravé, ať už nepravé — se špatně snášejí s kypícím břichem. Vanč. Mají [všichni] touhu co nejvíce blížiti se životu, ať už realitou, ať snem. Kar. Ať už je tak nebo jinak, půjde do zámku! Prav. Pokryvače sedlák také nepotřebuje, nechť už došky nebo šindelem kryje. Něm. D zdůrazňuje přání, výzvu n. hrozbu. Už to s nimi musíš nějak snášet. Herb. Pavle, huž bys míl spát. Jir. „Už hybaj, krtku!“ křičel jeden [chlapec na druhého]. Kun. Vem čert už trochu toho paše, ale to mě zlobí, jak ten chlap moh’ zmizet. Jir. D dodává řeči sousedskosti, vlídnosti. Bodejť, bodejť. To už jináč nebude. Když se člověk dobrovolně slibem zaváže, musí ho dodržet. Jir. Tak už tedy Liduško, tak jsme tady sami spolu ve vsi milé. Čech. D už ne udává, že nějaký děj přestal n. že se od té chvíle neopakoval n. nebude opakovati. Když mne zas doneseš, kdes mne vzal, pak už k tobě nepřijdu. Erb. Už tebe v náručí nebudu brát. Čech. Mladší [bratr] stále bloudil světem, netvořil už ale sochy andělů a mučeníků. Vrch. Nechť mrtvého [náčelníka] provází svist zbraní, které leží klidně vedle něho a jimiž jeho paže už nepohne! Vanč. Je třeba se šetřiti — jemnostpán už není žádný mladík. Baar. Už nevím, kdy a kde jsem slyšel jednou vypravovat pověsť. Bezr. Pánbůh nemohl se už na tu bídu dívati. Herb. Nezbyly než matné obrysy a mrtvá jména nikdy už nezřených měst. Kar. Už nevím, kde mně hlava stojí. A. Mrš. D už už v. užuž.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 310 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 310