• uděliti dok. (komu co) dáti někomu něco bez žádosti náhrady, věnovati, uštědřiti. [Psal žádosti] za udělení almužny. Stroup. Bábě, která jí roští přinášela, peněz hojně udělila. Neč. Nosil na svátečním svém kabátě pamětní peníz císařem Josefem jemu udělený. Jir. Udělte nám na odměnu trochu zlata z váčků svých. V. Neb. Mrzáčkovi každý rád udělí. Pitt. Teď pojezte, čeho Pánbůh udělil! Něm. Udělení mezinárodní ceny míru. Ml. fronta. Slíbili, že skutečně udělení nějakého úřadu nadíti se mohou. Čech. D dáti někomu právo, výsadu, moc něčeho užívati, propůjčiti. Císař mu udělil titul dvorního muzikuse. John. [Byla] udělena [docentovi] venia docendi pro obor české literatury. Svob. sl. Sněm Brandýský byl Matějovi a radě udělil plnou moc. Goll. Státního občanství se nabývá v celé republice výslovným udělením státního občanství na žádost. Lašt. [Kněz] přišel k němu s Pánem Bohem a udělil mu svaté svátosti. Prav. [Jal se prositi,] aby mu udělila milost. Vanč. Správní rada udělila vám adlutum ročních 300 zlatých. Paleč. Budiž jim [členům vlády] uděleno slovo, kdykoli o to požádají. Ústava. D zamířiti na někoho výzvu, pokyn a pod. Obrátiv se ku pracující obsádce udělil jí několik stručných, určitých rozkazů. Jir. Čekal zvědav, jakou moudrou radu udělí nyní svému kamarádu. Svob. Shovívavost jí nikterak nevadí, aby neudělila důkladnou lekci nelen svému zeti, ale i jeho papínkovi. H. Jel. Strážník udělil chlapcům přísné naučení. Pujmanová. Expr. Bylo nutno nějakému mladičkému příbuznému udělit pohlavek pro jakousi spornou záležitost. Kam. D dáti vznik něčemu. Personál udělil údům loutek nepatrný posun. Rozhlas. Fys. uděliti hmotě zrychlení. D Zast. jako úděl svěřiti. Císař udělil zemi českou v léno Bedřichovi. Vanč. Po dokonání smluv udělil Sigmund konečně vévodství Saské Fridrichovi v léno. Pal. V. t. udělení.
 Zobrazeny karty 1-37 z celkem 37 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-37 z celkem 37