• ukazatel, -e m. zařízení v podobě ruky n. šipky ukazující směr na cestách; jiné zařízení ukazující směr n. nějaký stav. Několik kroků před hotelem stál zpuchřelý ukazatel turistických cest. J. Havl. Oboje ukazatele směrů [u aut] mají u nás úřední platnost. Auto. Tento přijimač s optickým ukazatelem ladění ztělesňuje přání posluchačů. Lid. nov. Tech. jakékoli zařízení, které viditelně ukazuje nějaký směr, stav a p. Let. radiotel. část přístroje s dálkovým přenosem ve stanovišti pilota n. palubního mechanika. D (pl. ukazatele [o věcech], ukazatelé [o osobách]) vůbec věc, jev, úkaz n. i osoba na něco poukazující, něco projevující. V plánovaném hospodářství je penale ukazatelem, který nás varuje před nebezpečím nežádoucího vývoje. Prům. věst. Manifest českého spisovatelstva jest jen vnějškový ukazatel této vnitřní obrody. Šal. Osnovy učební mohou být jen stručným ukazatelem pro jeho [učitele] práci. Výb. Stav jazyka je ukazatelem celkového stavu národa. Tráv. Ukazatelem jeho bídy bývaly zpravidla boty. Čap. Ch. Ukazatelem nové pro mne cesty byl Fr. Ad. Šubert. Krás. Zast. Naschvále k vám listu toho ukazatele posýláme posla. Win. Zast. prst vedle palce, ukazováček. Druhý prst jmenuje se ukazatel. Č. lid. D Zast. rejstřík. Slovo „humanismus“ vůbec se nenalezá [v textu]‚ a proto musí scházeti v abecedním ukazateli. Ath. Připojené k ní přílohy: indexy všech slov, ukazatel jmen a věcí. E. Smet.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 200 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 200